Filtracja mgły olejowej oraz zbieranie i recykling chłodziwa

Wydajność produkcji w przemyśle obróbki metali

Wyższa wydajność dzięki skutecznym i dochodowym systemom przetwarzania wiórów metalowych, filtracji chłodziwa i filtracji mgły olejowej

Wióry i chłodziwo mogą stanowić ukryte zasoby dla każdego przedsiębiorstwa zajmującego się obróbką metalu. Firma Nederman pomogła wielu przedsiębiorstwom w odkryciu tych zasobów poprzez odzyskiwanie i przedłużanie okresu eksploatacji chłodziwa oraz zmniejszenie kosztów przetwarzania wiórów przy jednoczesnym zwiększeniu ich wartości. Mamy również rozległe doświadczenie w rozwiązywaniu problemów zanieczyszczenia powietrza przez chłodziwo. Nasze rozwiązania obejmują wszystkie rodzaje urządzeń, od obrabiarek konwencjonalnych do najnowszych maszyn CNC. Oferujemy wysokowydajne rozwiązania filtracyjne do różnych zastosowań, w tym do szlifowania, toczenia, skrawania, wiercenia i frezowania.

Korzyści z przetwarzania wiórów

Wiele przedsiębiorstw wytwarza z dostarczanych materiałów więcej wiórów niż produktów. Tokarki CNC zazwyczaj wytwarzają około 40–60% wiórów, zawierających przy tym duże ilości chłodziwa. dlatego skuteczne zarządzanie wiórami może być bardzo dochodowe. Czyste wióry mają wyższą wartość jako złom. Odwirowując wióry można odzyskać, odfiltrować i przywrócić do cyklu produkcyjnego ponad 90% chłodziwa. Prasując wióry na brykiety można osiągnąć dalsze korzyści finansowe dzięki usprawnieniu wytopu i uproszczenia gospodarki odpadami.

Obniżenie kosztu chłodziwa i zwiększenie wydajności

Czyste chłodziwo zapewnia wysoką skuteczność obróbki skrawaniem, z drobną tolerancją, natomiast brudne chłodziwo powoduje zużywanie się wrzecion, pomp i narzędzi skrawających. Chłodziwo zanieczyszczone niepożądanym olejem jest rozkładane przez bakterie, traci swoje oryginalne właściwości i nabywa nieprzyjemnego zapachu. Wymiana i usuwanie chłodziwa oraz przestoje w pracy wiążą się z wysokimi kosztami. 

Rozwiązanie firmy Nederman do ciągłej filtracji chłodziwa bez przerywania pracy to program „Presto”. Chłodziwo jest oczyszczane z osadu, cząstek i niepożądanego oleju. Firma Nederman oferuje rozwiązania do filtrowania chłodziwa do wielu maszyn pracujących w ogniwach i grupach. Inwestycja w dobry system filtrowania chłodziwa bardzo szybko się zwraca.

Ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję mgły olejowej

Mgła olejowa niemal zawsze osadza się w pomieszczeniach, na wyposażeniu i produktach. Nowoczesne obrabiarki metalu często sterowane są przez delikatne elementy elektroniczne; zanieczyszczenie podzespołów elektronicznych może powodować awarie i obniżenie wydajności. Wyposażenie i produkty końcowe pokryte cienką warstwą oleju są niedopuszczalne i z całą pewnością nie sprzyjają sprawności produkcji. Dlatego usuwanie mgły olejowej w miejscu pracy jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i czystości. 

Rozwiązania firmy Nederman Filtac do filtrowania mgły olejowej są zaprojektowane do pracy ciągłej w miejscach o wysokich wymaganiach w odniesieniu do przepływu powietrza. Nasza unikatowa technologia FibreDrain™ zapewnia najwyższą jakość separacji i długi okres eksploatacji wkładów filtracyjnych, obniżając koszty całkowite i zapewniając poczucie bezpieczeństwa. Dostępna jest szeroka gama filtrów, obejmująca całe spektrum od mokrych poprzez średnio mokre i półsuche (MQL) po suche aplikacje.