Filtracja mgły olejowej oraz zbieranie i recykling chłodziwa

Wydajność Produkcji w Przemyśle Obróbki Metali

Poprawa wydajności dzięki skutecznej filtracji mgły olejowej

Redukcja unoszącej się w powietrzu mgły olejowej dla czystszego środowiska

Mgła olejowa prawie zawsze prowadzi do zaolejenia pomieszczeń, urządzeń i produktów. Nowoczesne maszyny do obróbki metali są często sterowane przez wrażliwą elektronikę, a produkcja jest ograniczana przez nieplanowane zakłócenia - spowodowane przez zanieczyszczone płytki drukowane. Obsługa urządzeń i produktów pokrytych cienką warstwą oleju jest niedopuszczalna i zdecydowanie nie sprzyja produkcji. Dlatego też usuwanie mgły olejowej jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i czystości w miejscu pracy. 

Rozwiązania firmy Nederman w zakresie filtracji mgły olejowej FibreDrain® są przeznaczone do pracy ciągłej w wymagających zastosowaniach związanych z przepływem powietrza. Nasza wyjątkowa technologia FibreDrain® zapewnia doskonałą wydajność separacji i długą żywotność mediów filtracyjnych, minimalizując tym samym koszty ogólne i zapewniając całkowity spokój ducha. Dostępna jest szeroka gama filtrów, obejmująca całe spektrum zastosowań, od mokrych do średnio mokrych i półsuchych (MQL) oraz suchych.