Oljetåkefiltrering og kjølevæskeoppsamling og -resirkulering

Produksjonseffektivitet Metallbearbeidingsindustri

Styrk effektiviteten med effektiv og lønnsom håndtering av spon, systemer for filtrering av kjølevæske og oljetåkefiltrering

Spon og kjølevæske kan være skjulte skatter for alle bedrifter som jobber med metall. Nederman har hjulpet mange bedrifter med å avdekke disse skattene ved å designe løsninger for å gjenvinne og forlenge levetiden til kjølevæsken og redusere kostnadene for håndtering av spon og øke verdien.  Vi har også lang erfaring med å løse problemer med  luftforurensning forårsaket av kjølevæske. Løsningene våre dekker alle typer verkstedmaskiner, fra tradisjonelle  maskiner til det nyeste og raskeste CNC-utstyret. Vi tilbyr høyeffektive filterløsninger for flere ulike operasjoner, inkludert  sliping, vridning, bearbeiding, drilling og fresing.

Lønnsom håndtering av spon

Mange bedrifter produserer mer dreiespon enn produkt fra  materialet som kommer inn. CNC-dreiebenker gir  40 til 60 prosent dreiespon, som også inneholder store mengder  kjølevæske. Det er er derfor mye å hente på  effektiv håndtering av sponavfall. Rent dreiespon har mye  høyere skrapverdi. Sentrifugering av dreiesponet kan utvinne , filtrere og returnere mer enn 90 prosent av  kjølevæsken tilbake til produksjonen. Ved å komprimere dreiesponet til  kompakte briketter kan  bedriften oppnå ytterligere økonomiske fordeler gjennom bedre smelting og enklere  avfallshåndtering.

Kutter kjølevæskekostnaden og styrker produktiviteten

Ren kjølevæske sikrer effektiv bearbeiding med høy  presisjon, mens skitten kjølevæske gir slitasje på spindler, pumper og  skjæreredskaper. Kjølevæske som forurenses av avfallsolje nedbrytes av  bakterier, mister sine originale egenskaper og begynner å lukte. Det er høye kostnader forbundet med bytte av kjølevæske, driftsavbrudd , fjerning og avhending. 

Presto-programmet er en løsning fra Nederman for konstant filtrering av kjølevæske med  full gjennomstrømning. Kjølevæsken renses for  sediment, partikler og avfallsolje. Nederman har løsninger for  kjølevæskefiltrering for mange maskiner som jobber i celler og grupper. Investering i et eget system for kjølevæskefiltrering betaler seg veldig raskt.

Reduser oljetåke i luften for et renere miljø

Oljetåker gir nesten alltid oljete lokaler, utstyr og produkter. Moderne maskiner for metallbearbeiding kontrolleres ofte av følsom elektronikk og produktiviteten reduseres av ikke-planlagte avbrudd forårsaket av forurensede kretskort. Håndtering av utstyr og produktdeler med en tynn film av olje er ikke akseptabel produktpraksis og definitivt ikke produksjonsvennlig. Å fjerne oljetåke er derfor viktig av hensyn til rensligheten og sikkerheten på arbeidsplassen. 

Nedermans Filtac-løsninger for filtrering av oljedamp er designet for kontinuerlig operasjon i krevende situasjoner. Vår unike FibreDrain™-teknologi sikrer overlegen utskillelse og lang levetid for filtrene, og minimerer dermed de samlede kostnadene og fjerner bekymringer.  Vi har et stort utvalg av filtre som dekker hele spektret, fra våte og middels våte til halvtørre (MQL) og tørre anvendelser.