Olietågefiltrering og opsamling og genanvendelse af kølemiddel

Produktionseffektivitet Metalindustrien

Øg produktiviteten med effektiv og rentabel håndtering af metalspåner, systemer til kølemiddelfiltrering og olietågefiltrering

Spåner og kølemiddel kan være skjulte skatte for alle virksomheder, der arbejder med metalbearbejdning. Nederman har hjulpet mange virksomheder til at afdække disse skatte ved at projektere løsninger, som indvinder og forlænger kølemidlet, reducerer omkostningerne til håndtering af spåner og øger deres værdi.  Vi har også stor erfaring med at løse problemer med  luftforurening, som er forårsaget af kølemidler. Vores løsninger dækker alle typer værkstedsmaskiner, fra konventionelle  maskiner til det seneste højhastigheds-CNC-udstyr. Vi tilbyder højeffektive filterløsninger til mange forskellige operationer,  herunder slibning, drejning, maskinforarbejdning, boring og prægning.

Rentabel spånhåndtering

Mange virksomheder producerer større mængde metalspåner end produkter ud af  deres originale materiale. CNC-drejebænke producerer normalt omkring  40-60 procent spåner, som også indeholder store mængder  kølemiddel. Derfor er der meget at vinde ved effektiv  håndtering af affaldsspåner. Rene spåner har højere  affaldsværdi. Centrifugering af spånerne kan medvirke til at  udtrække, filtrere og genanvende mere end 90 procent af  kølemidlet i produktionen. Ved at presse spåner til  faste briketter kan virksomheder opnå yderligere økonomiske  fordele ved forbedret smeltning og enklere  affaldshåndtering.

Sænk udgifterne til kølemidler og øg produktiviteten

Rene kølemidler sikrer højeffektiv bearbejdning med fine  tolerancer, mens snavset kølemiddel slider på spindler, pumper og  skæreværktøjer. Kølemidler forurenet med olie nedbrydes af  bakterier, mister deres oprindelige egenskaber og begynder at lugte.  Der er store omkostninger forbundet med skift af kølemiddel, driftsstop , fjernelse og bortskaffelse. 

Nedermans løsning til konstant filtrering af kølemidler i  brug er "Presto" programmet. Kølemidlet renses for  aflejringer, partikler og olie. Nederman har løsninger til  kølemiddelfiltrering til mange maskiner, der arbejder i celler og grupper.  Investering i et ordentligt system til kølemiddelfiltrering har meget hurtigt betalt sig hjem.

Reducer luftbåren olietåge for renere miljø

Olietåge giver næsten altid fedtede anlæg, udstyr og produkter. Moderne metalbearbejdningsmaskiner styres ofte af følsom elektronik, og produktionen sænkes ved uforudsete afbrydelser - forårsaget af forurenede printkort. Håndtering af udstyr og produkt, som er overtrukket af en tynd oliefilm, er ikke god arbejdspraksis og absolut ikke produktionsvenligt. Fjernelse af olietåge er derfor afgørende for arbejdspladsens renholdelse og sikkerhed. 

Nederman Filtacs løsninger til olietågefiltrering er designet til kontinuerlig drift i miljøer med krævende luftstrømme. Vores unikke FibreDrain™-teknologi giver overlegen adskillelsesevne og sikrer lang holdbarhed for filtermedier, hvilket minimerer jeres samlede udgifter og giver sindsro.  Vi har et bredt udvalg af filtre, der dækker hele spektret fra våd til halvvåd, halvtør (MQL) og tør brug.