Nederman FX2 Benchtop sugearme

Nederman FX2-sugearme

Den bedste måde at kontrollere luftbårne forureninger, røg og gasser på arbejdspladsen er ved at fjerne dem lige ved kilden til deres opståen

Nederman FX2 -arme giver uovertruffen fleksibilitet kombineret med optimal effektivitet  og kan anvendes i alle typer omgivelser. Flere monteringsmuligheder er tilgængelige, og armene kan nemt integreres med et komplet Nederman filtersystem.

Nederman FX2 -sugearme er særligt velegnede for applikationer, hvor der kræves små, fleksible og let-anvendelige arme for at fjerne røg, dampe, gasser, støv og partikler. De indfanger forureningerne så tæt på kilden som muligt, så der opnås en høj indfangningsrate med minimalt energiforbrug. Alle farlige luftbårne stoffer fjernes, inden de når indåndingszonen eller forurener omgivelser og varer. 

Nedermans FX2 -arme fås i tre forskellige modeller, der dækker et bredt spektrum af behov. Almindelige anvendelsesområder er for eksempel: laboratorier, elektronik industri, 3D-print, sundhedsservice og apoteker, limstationer, museer og frisør- og neglesaloner. 

Nederman FX2  helt kort

  • Effektiv udsugning af damp og støv
  • Lavt støjniveau og høj energieffektivitet
  • Stabil positionering med enkel manøvrering
  • Bredt sortiment tilgængeligt
  • Æstetisk design
  • Komplet frihed ved installationsplanlægning
  • Maksimum fleksibilitet ved installation

Unik fleksibilitet
Nederman FX2 -arme er yderst fleksible, nemme at placere, trække ud og skubbe ind. Armens to yderste led kan rotere 360°. Dette gør det muligt at placere sugehætten præcis, hvor det er nødvendigt. Når sugearmen er korrekt placeret, kan den fastlåses i positionen ved hjælp af to friktionsanordninger i armens led.

Optimal effektivitet og lavt støjniveau
FX2 -udsugningsarmene er udviklet ved hjælp af computersimuleringer. Det herigennem forbedrede luftflow betyder, at der kan anvendes mindre ventilatorer og medfører et reduceret energiforbrug. En anden fordel for brugeren er det reducerede støjniveau.  Afhængig af luftmængden betyder dette en reduktion på ca. 5 dB eller mere, sammenlignet med lignende udsugningsarme på markedet. Andre Nederman produkter såsom ventilatorer, rør og styreenheder kan øge energieffektiviteten.

Æstetisk design
Det slanke, glatte og æstetiske design betyder at Nederman FX2 -sugearmene passer fint ind i ethvert miljø uden at gå på kompromis med holdbarhed og driftssikkerhed. Det drejelige design er optimeret, så den slanke profil og udsyn sikres. Takket være den lange øverste sektion af udsugningsarmen, FX2  PLUS-drejeled og øvrigt tilbehør, kan armen placeres højt oppe, eventuelt over et falsk loft. Dette skaber et moderne design, som nemt passer ind og forhindrer ophobning af støv.

3D modeller af udsugningsarmene

Original

Applikationer hvor der er lille risiko for elektriske udladninger eller ætsende forurenende stoffer

Kemisk

Applikationer med ætsende forurenende stoffer

ESD

Applikationer hvor statisk elektricitet og grister bør undgås

Vidste I?

At en udsugningshætte placeret sidelæns tæt på bænken giver den bedste indfangsningseffektivitet