Optimer jeres udsugningssystem for at forbedre luftkvaliteten og energieffektiviteten

Mange industrier danner forskellige former for emissioner, som påvirker luftkvaliteten og miljøet. Derfor er det vigtigt at bruge udstyr, som f.eks. en sugearm, der kan fjerne skadelig røg, støv, gas og damp. Ved at bruge sugearmen optimalt kan du skabe en mere sikker og energieffektiv arbejdsplads. I denne blogartikel kan du høre mere om, hvordan du maksimerer effektiviteten af dit udsugningssystem.

Industrier og processer, der genererer skadelige emissioner

Værksteder, laboratorier og industrier, der producerer elektronik, er eksempler på arbejdspladser, som ofte genererer skadelig støv, røg og dampe. Når forurenende stoffer spredes, kan de have en negativ indvirkning på både faciliteter og den luft, der indåndes. For at opretholde et sikkert og bæredygtigt arbejdsmiljø er det vigtigt at bruge udstyr, der opfanger og filtrerer de skadelige emissioner. Målet er at fange partikler eller stoffer, før de overhovedet når vejrtrækningsområdet eller forurener miljøet. 

Sugearme skaber sikrere arbejdspladser og et bæredygtigt miljø

Der findes forskellige typer udstyr til procesudsugning/punktudsugnning (LEV), man kan bruge, afhængig af opgaven. Et almindeligt eksempel er en justerbar sugearm, der er placeret nær forureningskilden. Sugearmen kan være meget effektiv, hvis den anvendes på den rigtige måde. Placeringen af sugearmen påvirker i høj grad, hvor godt forurenende stoffer bliver opfanget. Ved at optimere indstilling og placering af sugearmen bidrager du til en sikrere arbejdsplads for dig selv og dine kolleger. Derudover gør du den også mere energieffektiv. Hvis hver sugearm opfanger forurenende stoffer ved maksimal kapacitet, kan antallet af nødvendige sugearme reduceres, hvilket også reducerer produktionens energiforbrug.  

Undersøgelse af effektiviteten af procesudsugning i laboratorier

Der er med andre ord meget at opnå ved en større bevidsthed på dette område. Så hvad er den mest effektive måde at bruge sugearmen på? For at komme til bunds i det, blev Nederman involveret i en undersøgelse på Danmarks Tekniske Universitet i København. Undersøgelsen havde til formål at afdække effektiviteten af procesudsugning i laboratorier Nederman bidrog ved at stille op til interviews og udleverede sugarme til testbrug. Alligevel kan de fleste af resultaterne generaliseres og anvendes på andre miljøer og andet udsugningsudstyr. Vi lærte meget af undersøgelsen og ønskede at sikre, at denne viden også når ud til de faktiske brugere af sugearmene. Derfor udarbejdede vi en hvidbog, der kombinerer de vigtigste resultater fra undersøgelsen med vores egne erfaringer og ekspertise inden for området.

Sådan designer du din arbejdsplads og placerer din sugearm

Der er mange forskellige faktorer, der påvirker udsugningssystemets effektivitet. Luften i et rum bevæger sig konstant på grund af ting som generel ventilation, træk og medarbejderens bevægelser. Derfor skal disse parametre overvejes ved dimensionering og anvendelse af udsugningssystemet:

  • Undgå først og fremmest altid meget høj lufthastighed på baggrundsudsugning. Især lodret træk ovenfra. 
  • For det andet, kan man ved at placere sugearmene på arbejdsbordene forbedre indfangningseffektiviteten. Bordene vil hjælpe med at styre og blokere emissioner fra at sprede sig til andre steder.
  • For det tredje mindsker vertikale skillevægge i områder med lodret træk indfangningseffektiviteten eller har ingen effekt.

Når disse ting er overvejet, er der nogle få generelle retningslinjer, der skal følges, når du placerer din sugearm for at maksimere dens kapacitet:

  • Når den forurenede luft har en lav opadgående hastighed, er det bedst at placere sugearmen sidelæns i forhold til forureningskilden. 
  • Sørg for at placere sugearmen tæt på arbejdsbordet for at lade overfladen hjælpe dig med at lede den forurenede luft ind i sugearmen og blokere den. 
  • Placer altid hætten på sugearmen så tæt på forureningskilden som muligt. 
  • Det er vigtigt, at det område, hvor sugearmen indfanger forurenet luft, overlapper med arbejdsmiljøet. 
  • Hvis du har brug for at placere sugearmen på større afstand, skal du bruge et større sugehoved på sugearmen for at øge indfangningszonen. Hvis dette ikke er muligt, er alternativet at øge luftstrømmen i sugearmen, hvilket dog medfører et højere energiforbrug. 

Brugervenligt og effektivt udsugningsudstyr 

Ved at følge ovenstående anbefalinger kan fabrikschefer og medarbejdere i høj grad øge sikkerheden og reducere energiforbruget på deres arbejdsplads. Hos Nederman tror vi på, at det er vigtigt, at selve indfangningsudstyret er let at placere og bruge. Og desuden, at udstyret har et flot design, der passer til arbejdspladsen. Derfor udvikler vi løbende vores sugearme og andet indfangningsudstyr for at imødekomme markedets forskellige behov. Vi håber at de ovenstående tips kombineret med øget bevidsthed og viden vil bidrage til et mere sikkert og bæredygtigt arbejdsmiljø for vores kunder.  

Jeg håber, denne blogartikel gav dig et indblik i, hvordan du kan maksimere effektiviteten af dit udsugningssystem. Ønsker du mere dybdegående information? Download vores hvidbog "Optimer jeres luftkvalitet og energieffektivitet ved at optimere indfangningseffektiviteten med Nedermans leddelte sugearme.". Og kontakt os endelig, hvis du har nogle spørgsmål. Vi vil meget gerne hjælpe dig!