Systemer til fjernelse af udstødningsgasser

Udsugning af støv og røg

Nederman har stationære og mobile løsninger til udsugning og filtrering af støv og dampe fra svejsning, skæring og overfladebehandling

Svejsning, skæring og slibning genererer støv, røg og dampe, der er skadeligt for personale og gør køretøjer og lokaler beskidte. Når det er praktisk muligt, er det bevist, at udsugning ved kilden er den mest effektive metode til opsamling og fjernelse af svejserøg. Ved denne metode minimeres risikoen for, at svejseren eller operatøren udsættes for farlig røg. 

Komponeterne, som er nødvendige for at opnå en korrekt indfangning af svejserøg ved forureningskilden, er en sugearm med et velprojekteret sugehoved, korrekt luftstrømning i sugearmen og en sikkerhedsbevidst svejser, som placerer sugehovedet på en måde, så det suger farlig røg og dampe væk fra operatørens vejrtrækningszone og undgår at røgen spredes til omgivelserne. 

Udsugning af svejsestøv og -røg ved kilden med sugearme

Nederman har et bredt udvalg af sugearme i forskellige designs. Fuld fleksibilitet og nem at placere. Armene kan monteres på både stationære og mobile vakuum- og filterenheder.

Sugearme

Den mest effektive løsning til fjernelse og formindskelse af svejserøg er udsugning tæt ved eller på kilden. Armene, også kaldet snorkler, varierer i diameter og længde. De kan placeres fra 15 - 38 centimeter fra kilden til svejserøg og har en typisk udsugningsvolumen på 500-1000 CFM. Variationen i sugearmenes design og stil er så bred, at man kan få en model, der kan anvendes til forskellige formål, hvad enten armen skal passe ind på et lille arbejdsområde eller hvor armen skal kunne nå 6 meter eller længere. Nederman har et bredt udvalg af sugearme til svejserøg i forskellige designs med fuld fleksibilitet, der er nemme at placere, så de kan anvendes til mange forskellige applikationer. Armene kan monteres på både stationære og mobile vakuum- og filterenheder.

Overfladebehandling

Overfladebehandling med en abrasiv sandblæser er en operation, som finder sted ved under tryk at udsende en strøm af slibende materiale (f.eks. glasperler, korunt, stålkugler osv.) mod en overflade, for at slibe en ru overflade, gøre en glat overflade ru, formgive en overflade, eller fjerne overfladeforurenende stoffer som maling eller rust.

En af de vigtigste udfordringer ved enhver overfladebehandling med sandblæsning er at undgå, at slibemediet forurener det omkringliggende arbejdsmiljø. Overfladebehandling skal udføres et lukket rum. Dette sker oftest i specielle sandblæsningsrum, som er adskilt fra andre processer, så arbejdsemnet skal enten flyttes til og fra sandblæsningsrummet eller indkapsles, hvilket medfører øgede driftsomkostninger.

Overfladebehandling med vakuumsandblæsere

Nedermans vakuumsandblæsere øger produktiviteten takket være vakuumhovedets design kombineret med blæsemidlets kontinuerlige, ikke-pulserende strøm. Man kan behandler større overflader hurtigere og spare penge på mindre nedetid og færre slibeomkostninger. Med vakuumsandblæsere kan driften køre kontinuerligt, og man kan genbruge det samme blæsemiddel op til flere gange, afhængigt af typen. Under overfladebehandlingen opsamler vakuumsandblæseren støvet i plastikposer. Effektiv forudskilning af slibemidlet med automatisk luftrensning af filteret giver langtidsholdbare filtre.