Optimera ditt utsugssystem för att förbättra luftkvaliteten och energieffektiviteten

Många industrier genererar utsläpp som påverkar luftkvaliteten och miljön. Därför är det viktigt att använda utrustning som t.ex. utsugsarmar som avlägsnar skadlig rök, damm, gas och ånga. Genom att använda utsugsarmar på ett effektivt sätt kan du göra arbetsmiljön säkrare och mer energieffektiv. I den här bloggartikeln får du lära dig hur du optimerar effektiviteten av ditt utsugssystem.

Industrier och processer som genererar skadliga utsläpp

Verkstäder, laboratorier och industrier som producerar elektronik är bra exempel på arbetsplatser som i regel genererar skadligt damm, rök och ånga. När föroreningarna sprids kan de ha negativa effekter på både anläggningen och luften. För att skapa en säker och hållbar arbetsmiljö är det viktigt att använda utrustning som fångar upp och filtrerar de skadliga utsläppen. Målsättningen är att fånga upp partiklar eller ämnen innan de når omgivningsluften eller förorenar miljön. 

Utsugsarmar gör arbetsplatser säkrare och skyddar miljön

Det finns en rad olika lokala utsugslösningar för damm och rök. En vanlig lösning är en justerbar utsugsarm som placeras direkt vid källan. Utsugsarmar är högeffektiva när de används på rätt sätt. Placeringen av utsugsarmen är avgörande för hur effektivt den avslägsnar föroreningarna. Genom optimal placering och effektinställning gör du arbetsplatsen säkrare för både dig själv och dina medarbetare. Dessutom gör du arbetsplatsen mer energieffektiv. Om varje utsugsarm suger ut föroreningar vid maximal kapacitet kan det totala antalet utsugsarmar minskas, vilket i sin tur minskar produktionens energiförbrukning.  

Studie som undersöker effektiviteten av lokal utsugsventilation i laboratorier

Med andra ord finns det mycket att tjäna på genom bättre kunskap inom detta område. Hur använder man utsugsarmar på det effektivaste sättet? För att ta reda på det gjorde Nederman en studie i samarbete med det tekniska universitetet i Köpenhamn. Studien undersökte effektiviteten av lokal utsugsventilation i laboratorier. Nederman bidrog genom att intervjua studenter och tillhandahålla utsugsarmar för testning. Resultaten kan generaliseras och tillämpas i andra miljöer och med andra typer av utsugslösningar. Vi lärde oss mycket av studien och vill se till att lärdomarna når ut till alla som använder våra utsugsarmar i vardagen. Därför har vi publicerat en teknisk rapport (s.k. ”Whitepaper”) som kombinerar huvudresultaten av studien med våra egna erfarenheter och expertis inom området.

Så utformar du arbetsplatsen och placerar utsugsarmen

Effektiviteten av utsugssystemet påverkas av många olika faktorer. Luften i ett rum är i ständig rörelse på grund av t.ex. allmän ventilation, korsdrag och operatörens rörelser. Därför måste man ta hänsyn till dessa parametrar vid dimensionering och användning av utsugssystemet:

  • Punkt 1: undvik alltid starkt korsdrag. I synnerhet vertikalt korsdrag ovanifrån. 
  • Punkt 2: öka utsugseffektiviteten genom att placera utsugsarmar på arbetsborden. Borden hjälper till att leda och blockera utsläppen så att de inte sprids i lokalerna.
  • Punkt 3: en vertikal mellanvägg vid ett vertikalt korsdrag minskar marginellt, eller har ingen effekt på utsugseffektiviteten.

När man väl har tagit hänsyn till dessa aspekter finns det några allmänna riktlinjer för hur man placerar utsugsarmen för att maximera dess kapacitet:

  • När den förorenade luften har låg stigningshastighet är det bäst att placera utsugsarmen på sidan i förhållande till föroreningskällan. 
  • Se till att placera utsugsarmen nära bordsytan så att den leder den förorenade luften till utsugsarmen. 
  • Placera alltid utsugsarmens huv så nära föroreningskällan som möjligt. 
  • Det är viktigt att området där utsugsarmen fångar upp föroreningar överlappar med arbetsmiljön. 
  • Om du behöver placera utsugsarmen längre bort bör du använda en större utsugshuv på armen för att utöka utsugsområdet. Om detta inte är möjligt kan du i stället öka utsugshastigheten, vilket däremot ökar energiförbrukningen. 

Användarvänlig och effektiv utsugsutrustning 

Genom att följa rekommendationerna ovan kan arbetsledare och operatörer öka säkerheten dramatiskt och minska arbetsplatsens energiförbrukning. Nederman anser att utsugsutrustning ska vara lätt att placera och använda. Dessutom ska utrustningen ha en snygg design som passar arbetsmiljön. Därför vidareutvecklar vi kontinuerligt våra utsugsarmar och annan utsugsutrustning för att tillgodose marknadens skiftande behov. Vi hoppas att dessa tips och riktlinjer kommer att hjälpa dig skapa en säker och miljövänlig arbetsmiljö.  

Jag hoppas att den här bloggartikeln har gett dig insikt i hur du optimerar effektiviteten av dina utsugssystem. Vill du ha mer detaljerad information? Ladda ner vår tekniska rapport ”Improve Air Quality and Energy Efficiency by Optimizing Capture Efficiency with Nederman Articulated Extraction Arms”. Kontakta oss om du har några frågor. Vi står gärna till tjänst!