Pre separator GA500

Til opsamling og separation af materiale

GA 500 forudskilleren har et volumen på 570 liter (150 gal), hvoraf 425 liter (112 gal) kan bruges til opsamling af materiale. Forudskilleren er monteret på en solid ramme. En stor beholder (følger ikke med leveringen) skal placeres under rammen. Som alternativ kan tømningen foregå med på transportbånd. Dette forudsætter, at forudskilleren tømmes så ofte, at materialemængden for hvert lad er moderat og stemmer overens med transportbåndets kapacitet.

Tekniske data
Cerifikat CE