Afvoersystemen voor uitlaatgassen

Gezondheid en veiligheid voor voertuigservices

U hoeft alleen maar uw garage schoon, veilig en efficiënt te houden

Veilige en ergonomische werkplaatsen 

Geen ongevallen meer veroorzaakt door struikelen over rondslingerende slangen en kabels op de vloer van de werkplaats. Lucht-, water-, olie- en energievoorziening altijd beschikbaar waar en wanneer het nodig is. En veilig uit de weg wanneer ze niet nodig zijn. 

 

Verbeterde gezondheidsomstandigheden en een schone omgeving 

Uitlaatgassen, lasdampen, slijpstof, enz. vormen allemaal een gezondheidsrisico en verlagen de productiviteit. Onze afzuigsystemen voeren al deze verontreinigende materialen af bij de bron. Slijpen en schuren voor een betere kwaliteit van het eindproduct veroorzaken schadelijke stof. Een schone omgeving is cruciaal voor de afwerking. Onze vacuümafzuigsystemen houden uw voertuigen en bedrijfsruimten schoon en netjes.

 

Dieseluitlaatgasafzuiging

Dieseldampen, die men in elke onderhoudsgarage kan vinden, worden geproduceerd wanneer een motor dieselbrandstof verbrandt. Dieseldampen bevatten duizenden verschillende chemische stoffen, waaronder enkele zeer giftige. Deze omvatten stoffen (benzeen, arceen en formaldehyde) waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze kankerverwekkend zijn. Diesel uitlaatgassen bevatten ook andere schadelijke stoffen, zoals stikstofoxiden. Op de lange termijn is herhaaldelijke blootstelling even gevaarlijk als herhaaldelijke blootstelling aan sigarettenrook. Het uitlaatgas verspreidt zich in de zones waar de brandweerlieden eten, slapen en rusten. Het dringt zelfs door in de kleding. Onze afzuigsystemen voor uitlaatgassenkunnen helpen dit terug te dringen.