Utsugssystem för fordonsavgaser

Hälsa och säkerhet för fordonsverkstäder

Vi har det du behöver för att göra din fordonsverkstad modern, säker och funktionell

Säkra och ergonomiska arbetsplatser 

Eliminera snubbelrisken från löst liggande slangar och kablar på verkstadsgolvet. Anslutningar till tryckluft, vatten, olja och ström finns alltid tillgängliga precis där de behövs. Och de är inte i vägen när de inte används. 

 

Hälsosammare och renare miljö  

Avgaser, svetsrök, slipdamm osv. är hälsofarliga och minskar produktiviteten. Våra utsugslösningar avlägsnar dessa föroreningar direkt vid källan. All slipning genererar hälsofarligt damm. En ren miljö är avgörande för produktens finish. Våra vakuumstädsystem håller dina lokaler rena och välvårdade.

 

Dieselavgasutsug

Dieselavgaser förekommer i alla fordonsverkstäder och genereras när en motor förbränner dieselbränsle. Avgaserna består av en komplex blandning av tusentals olika gaser och partiklar (sot) som innehåller en mängd giftiga luftföroreningar. Dessa omfattar många kända eller missänkt cancerframkallande föreningar (bensen, arsenik och formaldehyd). I avgaserna finns även andra skadliga föroreningar, bland annat kväveoxider. Upprepad exponering över tid är lika farligt som att utsättas för cigarettrök. Avgaserna sprids dessutom till delar av byggnaden där brandmännen äter, sover och vistas. De tränger även in i kläderna. Nedermans avgasutsugsystem minskar dessa föroreningar.