Systemy odciągu spalin

Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach samochodowych

Wszystko, co potrzebne, żeby warsztat samochodowy był czysty, bezpieczny i wydajny

Bezpieczne i ergonomiczne miejsca pracy 

Nie musisz martwić się, że potkniesz się o węże i przewody splątane na podłodze warsztatu. Powietrze, woda, olej i zasilanie elektryczne są zawsze łatwo dostępne, gdy ich potrzebujesz, a przez resztę czasu – nie przeszkadzają w pracy. 

 

Poprawa warunków pracy i czystsze środowisko 

Spaliny, dymy spawalnicze, pyły szlifierskie itp. są niebezpieczne dla zdrowia i obniżają wydajność. Nasze rozwiązania odciągowe usuwają wszystkie zanieczyszczenia u źródła. Wyższa jakość produktu końcowego podczas procesów szlifowania i śrutowania, generujących szkodliwy pył. Czyste środowisko ma ogromny wpływ na wykończenie powierzchni. Nasze odkurzacze utrzymują pojazdy i pomieszczenia w czystości.

 

Odciąg spalin z silników wysokoprężnych

W jednostkach straży pożarnej i służb ratowniczych spaliny oleju napędowego powstają wtedy, gdy silnik wysokoprężny spala olej napędowy. Jest to złożona mieszanina tysięcy gazów i cząstek (sadzy), zawierająca różne toksyczne zanieczyszczenia powietrza. Należy do nich wiele znanych i domniemanych substancji rakotwórczych (jak benzen, arsen i formaldehyd). Spaliny zawierają również inne szkodliwe zanieczyszczenia, w tym tlenki azotu. W dłuższym okresie czasu powtarzające się narażenie na działanie szkodliwych związków jest równie niebezpieczne jak dym papierosowy. Spaliny przedostają się do pomieszczeń, w których strażacy spożywają posiłki, śpią i spędzają czas. Wnikają nawet w odzież. Systemy odciągu spalin firmy Nederman mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu.