Systémy odsávání výfukových plynů vozidel

Ochrana zdraví a bezpečnost pro autoservisy

Všechno, co potřebujete k zajištění čistého, bezpečného a efektivního dílenského prostředí

Zajištění bezpečných a ergonomických pracovišť 

Už žádná zranění způsobená klopýtnutím přes zamotané hadice či kabely na podlaze dílny. Vzduch, voda, olej a napájecí zdroje jsou vždy pohotově k dispozici tehdy a tam, kde je právě potřebujete. A jestliže s nimi nepracujete, nijak nepřekáží. 

 

Zajištění zdravého a čistšího prostředí 

Výfukové plyny, zplodiny svařování, prach z broušení atd. jsou nebezpečné pro lidské zdraví a snižují produktivitu. Naše odsávací řešení všechny škodliviny odstraní u zdroje jejich vzniku. Zlepšování kvality konečného výrobku broušením či smirkováním vytváří škodlivý prach. Čistota prostředí sehrává při provádění finálních povrchových úprav zásadní roli. Naše podtlakové čisticí systémy udrží vaše vozidla a pracovní prostředí v čistotě a pořádku.

 

Zplodiny dieselových motorů

Dieselové výfukové plyny se v prostorách autoservisů vyskytnou pokaždé, když motory spalují naftu. Jedná se o složitou směs tisíců plynů a částic (sazí) obsahující několik toxických a ovzduší znečišťujících látek. Patří mezi ně řada známých či domnělých karcinogenních látek (benzen, arsen a formaldehyd). Zplodiny obsahují ještě další škodlivé znečišťující látky včetně oxidů dusíku. V dlouhodobém horizontu je opakovaná expozice stejně nebezpečná jako vystavení působení cigaretového kouře. Výfukové plyny se šíří do oblastí, kde hasiči jedí, spí a pracují. Pronikají dokonce i do oděvů. Systémy Nederman k odsávání výfukových plynů vozidel mohou rizika omezit.