Eksosavtrekk for kjøretøyer

Helse og sikkerhet for kjøretøytjenester

Alt du trenger for å gjøre bilverkstedet til et rent, trygt og effektivt sted

Trygge og ergonomiske arbeidsplasser 

Ingen flere skader forårsaket av snubling i slanger og kabler på gulvet. Luft, vann, olje og strømforsyning er alltid for hånden når du trenger det. Og kommer ikke i veien når du ikke trenger det. 

 

Bedre for helsen og renere miljøer 

Eksosgasser, sveisegass, slipestøv, osv. er helseskadelig og reduserer produktiviteten. Avsugsløsningene våre fjerner alle disse kontaminantene ved kilden. Sluttprodukter med bedre kvalitet. Fresing og pussing skaper skadelig støv. Et rent arbeidsmiljø er avgjørende for en god utførelse. Støvsugersystemene våre holder kjøretøyene og lokalene rene og ryddige.

 

Dieseleksosavtrekk

Dieseleksos, som man finner i alle verkstedhaller, oppstår når en motor forbrenner diesel. Det er en kompleks sammensetning av gasser og partikler (sot) som inneholder flere former for giftig luftforurensning. Disse inkluderer mange kjente eller antatt kreftfremkallende stoffer (benzen, arsenikk og formaldehyd). Det inneholder også andre skadelige forurensende stoffer, inkludert nitrogenoksid. På lang sikt er gjentatt eksponering like farlig som å utsettes for sigarettrøyk. Denne eksosen sprer seg til områder der brannmannskapene spiser, sover og oppholder seg. Den gjennomtrenger også klær. Nedermans eksossystemer for kjøretøyer kan bidra til å bedre denne statistikken.