Dammexplosion

Avskiljning av explosionsfarligt damm inom träbearbetning

En av de allvarligaste riskerna i samband med damm i industrimiljö är explosionsfarligt damm. När detta damm blandas med rätt koncentration av syre kan en explosion inträffa. En antändningskälla är allt som krävs för att utlösa en explosion.

Explosionen kan dessutom spridas vidare utanför det omedelbara explosionsområdet. Dammexplosioner sprider sig från området kring antändningskällan till resten av anläggningen. I sådana fall rörs dammet upp iden övriga anläggningen till följd av den första explosionen, varefter dammet antänds. Den efterföljande sekundära explosionen kan vara förödande och skada eller döda anställda och orsaka stora materiella skador. För att förhindra riskerna i samband med explosionsfarligt damm måste dammavskiljare med godkända säkerhetskomponenter installeras. Nederman är en ledande leverantör av dammavskiljare och har dokumenterad erfarenhet av att kontrollera miljön för att minska risken för brand och explosioner.

Explosionsfarligt damm eller potentiellt explosionsfarliga luftblandningar förekommer på många olika typer av arbetsplatser

Damm från huvudsakligen organiska material, komposit-/syntetiska material och metaller kan vara explosionsfarligt – därför är det extremt viktigt att vidta åtgärder för att förhindra dammexplosioner. Inom EU finns två gällande direktiv avseende explosiva atmosfärer/explosionsfarligt damm ( ATEX-direktiven), som trädde i kraft den 1 juli 2003 och 1 juli 2006. Tillämpningen av dessa direktiv har lett till förbättrat skydd mot explosioner och gjort vissa tekniska och organisatoriska åtgärder obligatoriska. I Nordamerika gäller NFPA-standarderna . 

Som ledande experter inom industriell luftfiltrering utvecklar Nederman produkter som uppfyller såväl ATEX-kraven som de högsta säkerhetskraven.

Dammexplosion

Är ditt träavfall explosionsfarligt?

Kompositdamm har egenskaper som på många sätt liknar trädamm. Se när vi testar olika typer av trädamm för att se vad som händer när det luftburna dammet antänds. 


Nederman erbjuder utsugssystem som är ATEX-godkända

  • Filtrens trycktålighet har testats
  • Uppfyllelse av ATEX-kraven säkerställs genom explosionsavlastningsluckor eller paneler 
  • Risken för att en explosion sprids kan förhindras genom att installera säkerhetsutrustning säkerhetsventiler, explosionsavlastningsluckor, etc.  
  • Fläktarna är ATEX-godkända för hantering av potentiellt explosionsfarligt damm

Våra produkter och lösningar

Vi har lång erfarenhet och ett brett utbud av produkter och lösningar inom insamling av explotionsfarligt damm. Behöver du hjälp med att hitta rätt lösning för dina behov hjälper våra experter dig.

Mobil dammavskiljare med högvakuum FlexFilter högvakuumfilter för dammavskiljare Högvakuumfläkt Högvakuumenhet med rotpump Isolerventil CARZ

Ladda ner vår konceptbroschyr om explosionsfarligt damm

Download

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss