Odciąg pyłów potencjalnie wybuchowych

Pyły wybuchowe

Odciąg pyłów potencjalnie wybuchowych w przemyśle drzewnym

Pyły wybuchowe stwarzają jedno z najpoważniejszych zagrożeń w środowiskach produkcyjnych. Kiedy pył ma styczność z odpowiednim stężeniem tlenu, może dojść do wybuchu. Potrzebne jest tylko źródło zapłonu.

Wybuch może nie być ograniczony do najbliższej okolicy. Niewielki wybuch pyłu wokół źródła zapłonu rozprzestrzenia się na resztę zakładu. Początkowy wybuch unosi pyły w innych częściach zakładu, po czym dochodzi do zapłonu tego pyłu. Wtórny wybuch może być poważny i spowodować szkody materialne, a także obrażenia lub nawet śmierć pracowników. Poważnym niebezpieczeństwom związanym z nagromadzeniem pyłu wybuchowego można zapobiec, stosując odpylacze. Firma Nederman jest czołowym producentem sprawdzonych odpylaczy do usuwania pyłów i ograniczania ryzyka pożaru i wybuchu.

Pyły wybuchowe i przestrzenie zagrożone wybuchem występują w najróżniejszych miejscach pracy.

Pyły z materiałów organicznych, materiałów kompozytowych/syntetycznych i metali mogą być wybuchowe i konieczne jest zadbanie o środki zapobiegania wybuchom. Wspólnota Europejska wprowadziła dwie dyrektywy dotyczące przestrzeni zagrożonych wybuchem i pyłów wybuchowych (tzw. dyrektywy ATEX), które weszły w życie 1 lipca 2003 r. i 1 lipca 2006 r. Wdrożenie tych dwóch dyrektyw wzmocniło ochronę przed wybuchami poprzez obowiązkowe działania techniczne i organizacyjne. W Ameryce Północnej obowiązują podobne regulacje określone w normach NFPA . 

Jako czołowy ekspert w dziedzinie filtrowentylacji przemysłowej, firma Nederman opracowuje produkty zgodne z wymaganiami ATEX i spełniające najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa.

Czy te odpady drzewne są wybuchowe?

Właściwości pyłu z kompozytów pod wieloma względami przypominają właściwości pyłu drzewnego. Na poniższym filmie testujemy kilka próbek pyłu drzewnego, żeby zobaczyć, co stanie się, kiedy unoszący się w powietrzu pył wejdzie w kontakt ze źródłem zapłonu.  


Nederman oferuje systemy odciągowe spełniające wymagania ATEX

  • Potwierdzono wytrzymałość odpylacza.
  • Zgodność z wymogami ATEX zapewniają drzwi lub panele przeciwwybuchowe. 
  • Ryzyko rozprzestrzeniania się wybuchu można wyeliminować, instalując urządzenia zabezpieczające, takie jak zawory obrotowe, klapy zwrotne, itp. 
  • Wentylatory mają certyfikat ATEX dotyczący odprowadzania pyłów potencjalnie wybuchowych.