Sugearme til laboratorier og elektronikindustrien

Bæredygtig produktion

Ren luft er en hjørnesten i bæredygtig produktion!

Vores løsninger og ekspertise opfylder høje forventninger og skiftende behov i en produktionsindustri med stigende krav til bæredygtig produktion.  Vi fokuserer på bæredygtig produktion med lave samlede driftsomkostninger, så I kan fokusere på jeres kerneforretning. 

Energioptimering

Ventiltorer og filtre er nødvendige, men bruger kostbar energi. Nederman tilbyder ekstraudstyr, som automatisk justerer blæsehastigheden til den faktiske arbejdsbelastning - hvilket minimerer energiforbruget.
I mange automatiserede procesindustrier er støvudsugningsanlæg eller pneumatiske transportanlæg afgørende for produktionen. Nederman tilbyder avancerede styresystemer til optimering af ventilatorer og filtre i produktionsprocesser og forbedrer derved både produktionsflowet og energieffektiviteten. Eksempel: Forskellige typer af energibesparende udstyr, der automatisk justerer blæserhastigheden til den faktiske arbejdsbelastning. Kontakt os for at høre mere om hvordan. 

 

Del vores viden

Se alle  

Ansøgninger til laboratorier