Avsugsarmer for laboratorier og elektronikkindustri

Bærekraftig produksjon

Ren luft er en grunnstein i bærekraftig produksjon!

Løsningene og ekspertisen vår oppfyller høye forventninger og skiftende behov i produksjon som følge av økende krav til bærekraftig produksjon.  Vi fokuserer på bærekraftig produksjon med lavere totale driftskostnader, slik at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten. 

Energioptimalisering

Vifter og filtre er en nødvendighet, men bruker dyr energi. Nederman leverer hjelpeutstyr som automatisk justerer viftehastigheten til den faktiske arbeidsbelastningen, og på den måten minimerer energiforbruket.
I mange automatiserte industriprosesser er støvavtrekk og pnuematiske transportsystemer kritiske elementer i produksjonen. Nederman tilbyr avanserte kontrollsystemer for å optimalisere bruk av vifter og filtre i produksjonsprosesser – noe som forbedrer både produksjonsflyten og energieffektiviteten. Eksempel: Ulike typer utstyr for energisparing som automatisk justerer viftehastigheten til den faktiske arbeidsbelastningen. Kontakt oss for å diskutere hvordan. 

 

Søknader for laboratorier