Utsugsarmar för laboratorier och elektronikindustri

Hållbar produktion

Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion!

Våra lösningar och expertis motsvarar höga förväntningar och skiftande behov i produktionen med allt högre krav på hållbar produktion.  Vi fokuserar på hållbar produktion med låg total driftkostnad så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. 

Energioptimering

Fläktar och filter är nödvändiga men kan vara dyra i drift. Nederman erbjuder produkter som automatiskt justerar fläkthastigheten efter den faktiska arbetsbelastningen i syfte att minimera energiförbrukningen.
Inom många automatiserade processindustrier är dammavskiljare och pneumatiska transportsystem kritiska för produktionen. Nederman erbjuder avancerade styrsystem som optimerar driften av fläktar och filter i produktionsprocesser, vilket förbättrar både produktionsflöde och energieffektivitet. Exempel: Olika typer av energisparande utrustning som automatiskt reglerar fläkthastigheten efter den faktiska arbetsbelastningen. Kontakta oss för mer information. 

 

Tillämpningar för laboratorium