Energieffektiv støvopsamling ved udvidelse af produktionen

Filtro de poeiras LBR SmartFilter

En veletableret tysk virksomhed, der producerer byggematerialer til huse, investerede i et nyt anlæg og installerede Nedermans filtreringssystemer til håndtering af filtrering fra et stort antal maskiner på en sikker og effektiv måde.

Den mere end 110 år gamle familievirksomhed, der nu ejes af fjerde generation af familien, producerer hovedsageligt materialer til vinduer, døre, midtersprosser og tværbjælker i træ og aluminium, rulleskoddesystemer, solafskærmningssystemer og snedkerarbejde. Med en voksende forretning var der behov for et nyt anlæg, så kapaciteten kunne udvides, og der blev installeret nye filtersystemer for at sikre, at det nye anlæg var sikkert, energieffektivt og i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

Opsamlingssystem til træstøv giver sikkerhed, energieffektivitet og overholdelse af lovkrav

Da man byggede et nyt anlæg, var der udfordringer med det store antal forskellige maskiner, der skulle tilsluttes ét filtersystem og transportere støvet til siloer på stedet. Det brændbare støv, der genereres i produktionen, skal håndteres på en sikker måde for at minimere risikoen for brand- og eksplosionsfarer. Den høje energipris var også en udfordring, og der var brug for at overveje økonomisk udsugning med varmegenvinding for at sikre energieffektivitet og lave energiomkostninger. 

Løsningen fra Nederman var et LBR SmartFilter-system med Combifab-ventilatorer og CARZ tilbageslagsklapper til eksplosionsisolering. Installationen er et udvendigt støvopsamlingssystem med en kapacitet på 30.000 m³ luft i timen, der opfylder filtreringsbehovet for det store antal maskiner i produktionen. Installationen er ATEX-kompatibel, og filterenheden er et tilpasset filtersystem til udsugning af træstøv, der er fuldt ud i overensstemmelse med den tyske ulykkesforsikring for træ- og metalbearbejdningsindustrien.

Fordele ved Nedermans opsamling af træstøv 

  • Flere ventilatorer giver fleksibilitet og energieffektivitet
  • Ventilatorer med servicevenlig installation i jordhøjde
  • Lang levetid og skånsom rengøring af filterelementerne ved hjælp af luftrensning
  • Returluftkanal med sommer-/vinterskift og overvågning af reststøv

Værdien af ren luft i produktionsmiljøer

  • Rene og sikre arbejdsmiljøer
  • Reduceret miljøbelastning
  • Merværdi ved genbrug af spåner
  • Energibesparelser
  • Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Kontakt os

Vi har stor erfaring med forskellige udfordringer i branchen og vores eksperter er meget vidende, hjælpsomme og professionelle. Hos os kan du føle dig sikker på, at vi tager os af dig og dine behov. Du er altid velkommen til at kontakte os med alt fra det lille spørgsmål til det mere komplicerede. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan du kontakte os