Energieffektiv støvoppsamling ved utvidet produksjon

Filtro de poeiras LBR SmartFilter

Et veletablert tysk selskap som produserer byggematerialer til boliger, investerte i et nytt anlegg og installerte Nedermans filtreringssystemer for å håndtere filtreringen fra et stort antall maskiner på en sikker og effektiv måte.

Den over 110 år gamle familiebedriften, nå i fjerde generasjon, produserer hovedsakelig materialer til vinduer, dører, midtstolper og tverrbjelker i tre og aluminium, rulleskoddersystemer, solbeskyttelsessystemer og snekkerarbeid. Med en voksende virksomhet var det nødvendig med et nytt anlegg for å utvide kapasiteten, og nye filtersystemer ble installert for å sikre at det nye anlegget var trygt, energieffektivt og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Støvfilter for treavfall for å sikre trygghet, energieffektivitet og samsvar

Ved byggingen av et nytt anlegg opplevde vi utfordringer med å koble et stort antall maskiner til ett filtersystem og transportere støvet til siloene på anlegget. Det brannfarlige støvet som genereres fra produksjonen måtte håndteres på en sikker måte for å minimere risikoen for brann- og eksplosjonsfarer. Den høye energiprisen var også en utfordring, og varmegjenvinning måtte vurderes for å sikre energieffektivitet og lave energikostnader. 

Løsningen fra Nederman var et LBR SmartFilter-system med Combifab-vifter og CARZ-isolasjonsventiler. Installasjonen er et utvendig støvfilter med en kapasitet på 30 000 m³/t luft for å oppfylle filtreringsbehovet til et stort antall maskiner i produksjonen. Installasjonen er ATEX-kompatibel, og filterenheten er et tilpasset filtersystem for trestøvavsug, helt i samsvar med den tyske DGUV for treforedling og metallbearbeiding.

Fordeler med Nedermans trestøvfilter 

  • Flere vifter for fleksibilitet og energieffektivitet
  • Vifter med servicevennlig installasjon på bakkenivå
  • Lang levetid og skånsom rengjøring av filterelementene med luftrensing
  • Returluftkanal med omkobling sommer/vinter og overvåking av støvutslippene

Verdien av ren luft i produksjonsmiljøer

  • Sunnere og tryggere arbeidsmiljø
  • Mindre miljøpåvirkning
  • Merverdi ved gjenvinning av spon
  • Energibesparelser
  • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader