Energieffektiv støvoppsamling ved utvidet produksjon

Filtro de poeiras LBR SmartFilter

Et veletablert tysk selskap som produserer byggematerialer til boliger, investerte i et nytt anlegg og installerte Nedermans filtreringssystemer for å håndtere filtreringen fra et stort antall maskiner på en sikker og effektiv måte.

Den over 110 år gamle familiebedriften, nå i fjerde generasjon, produserer hovedsakelig materialer til vinduer, dører, midtstolper og tverrbjelker i tre og aluminium, rulleskoddersystemer, solbeskyttelsessystemer og snekkerarbeid. Med en voksende virksomhet var det nødvendig med et nytt anlegg for å utvide kapasiteten, og nye filtersystemer ble installert for å sikre at det nye anlegget var trygt, energieffektivt og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Støvfilter for treavfall for å sikre trygghet, energieffektivitet og samsvar

Ved byggingen av et nytt anlegg opplevde vi utfordringer med å koble et stort antall maskiner til ett filtersystem og transportere støvet til siloene på anlegget. Det brannfarlige støvet som genereres fra produksjonen måtte håndteres på en sikker måte for å minimere risikoen for brann- og eksplosjonsfarer. Den høye energiprisen var også en utfordring, og varmegjenvinning måtte vurderes for å sikre energieffektivitet og lave energikostnader. 

Løsningen fra Nederman var et LBR SmartFilter-system med Combifab-vifter og CARZ-isolasjonsventiler. Installasjonen er et utvendig støvfilter med en kapasitet på 30 000 m³/t luft for å oppfylle filtreringsbehovet til et stort antall maskiner i produksjonen. Installasjonen er ATEX-kompatibel, og filterenheten er et tilpasset filtersystem for trestøvavsug, helt i samsvar med den tyske DGUV for treforedling og metallbearbeiding.

Fordeler med Nedermans trestøvfilter 

  • Flere vifter for fleksibilitet og energieffektivitet
  • Vifter med servicevennlig installasjon på bakkenivå
  • Lang levetid og skånsom rengjøring av filterelementene med luftrensing
  • Returluftkanal med omkobling sommer/vinter og overvåking av støvutslippene

Verdien av ren luft i produksjonsmiljøer

  • Sunnere og tryggere arbeidsmiljø
  • Mindre miljøpåvirkning
  • Merverdi ved gjenvinning av spon
  • Energibesparelser
  • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader

Kontakt oss

Vi har lang erfaring med ulike utfordringer i ulike bransjer og våre eksperter er svært kunnskapsrike, hjelpsomme og profesjonelle. Hos oss kan du føle deg trygg på at vi tar vare på deg og dine behov. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med alt fra enkle til mer kompliserte spørsmål. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan vi kontaktes