Fordelene og udfordringerne ved udsugning af røg fra robotsvejsning og svejsning

Robotsvejsning er gået fra næsten udelukkende at blive brugt i bilindustrien til at blive en stadig mere populær standardløsning inden for en lang række andre industrielle sektorer. Det er en teknologi, der kommer med mange betydelige fordele, men også en række udfordringer; en af dem er spørgsmålet om røgudsugning.

Hvad er robotsvejsning?

De industrielle robotter, der er involveret i robottsvejsning, er artikulerede enheder, der er udstyret med arme, som normalt er monteret på en eller anden form for akse, så de kan bevæge sig og justere sig efter behov. Robotten er blevet programmeret til at udføre sine opgaver, hvilket betyder, at den er fuldautomatisk og har brug for meget lidt tilsyn fra et menneske.

General Motors var på mange måder pionerer inden for robotsvejsning, da de begyndte at bruge denne teknologi i deres amerikanske fabrikker allerede i begyndelsen af 1960'erne. Andre virksomheder i bilindustrien fulgte trop, og i løbet af 1980'erne blev robotter enormt udbredte i bilproduktionen. Siden da er antallet af industrirobotter steget enormt, og det samme er antallet af sektorer, hvor robotter kan anvendes. Svejsning forbliver dog et nøglesegment, og ca.
80% af bilindustriens svejsning udføres i dag af robotter.

De seneste år har især budt på betydeligt lavere priser på industrirobotter, hvilket betyder, at flere og flere virksomheder er begyndt at bruge dem i deres produktionsanlæg. Mængden af robotter, der produceres, kombineret med den generelle tendens, at teknologi bliver stadigt billigere og mere tilgængelig, øger kun denne udvikling. Et eksempel herpå er,
at Kina har udviklet sig til at være en kæmpe producent af robotter, hvilket betragteligt har øget konkurrencen på et marked, der tidligere primært var domineret af tyske og japanske virksomheder. Der er foretaget betydelige kinesiske statsinvesteringer i landets robotvirksomheder, hvilket har ført til, at antallet af disse virksomheder (i øjeblikket flere hundrede) er blevet tredoblet i Kina i løbet af bare de sidste par år.

Fordele ved robot svejsning

Ud over at robotter i sig selv er blevet billigere med tiden, vil de også være billigere end menneskelig arbejdskraft på længere sigt. Alligevel er der situationer, hvor svejsning foretaget af et menneske er at foretrække. Til enkelte individuelle svejseprojekter - dem, der har tendens til at foregå på engangsbasis, eller som kræver en række specifikke handlinger, der er svære at forudsige - vil brug af en menneskelig svejser sandsynligvis være den bedste løsning, da programmering af en robot til at udføre en meget specifik opgave én gang eller meget sjældent generelt er for tidskrævende til at være besværet værd.

Som sådan har robotter og mennesker en tendens til at udføre forskellige svejseprojekter og komplementere hinanden, idet robotterne typisk afhjælper mennesker med de tungere og mere krævende og monotone opgaver. Men hvad angår mere gentagne svejseopgaver har robotter en tendens til at være meget effektive og præcise
. De kan også lette processen med at opskalere produktionen.

Udsugning af svejserøg direkte på svejsebrænderen og alternativer

Svejsning danner forskellige farlige metaldampe, som ideelt set skal opsamles så tæt på kilden som muligt. Den metode, der oftest anvendes af Nederman, er udsugning af svejserøg direkte på svejsebrænderen. Røgudsugeren er forbundet med en fleksibel slange, hvorigennem røgen sendes videre til et filter. Røgopamleren er placeret ved siden af svejsebrænderen på robotarmen og absorberer røgen fra svejsebrænderen.

Selvom denne metode har vist sig at være meget succesfuld, kan den ikke altid implementeres, og der følger nogle udfordringer med den også; at sørge for, at røgudsugningsudstyret hverken er i vejen for svejsebrænderen eller for eksempel hæmmer robotarmens bevægelser. Hvis svejsebrænderen vender opad, skal de varme dampe - som også stiger opad - suges nedad og opsamles nedenunder, hvilket er en vanskeligere proces end at opsamle dem, når de stiger fra svejseflammen. Suget fra røgopsamleren må heller ikke være så kraftigt, at det slukker for svejsegassen og deaktiverer svejsebrænderen. Man skal se på hver enkelt svejseproces individuelt for at afgøre, om udsugning direkte på svejsebrænderen er en løsning, der kan bruges eller ej.

Hvis man ikke kan anvende metoden med udsugning direkte på svejsebrænderen (som generelt er den valgte metode), skal man arbejde med robottens miljø. En mulighed er at sætte robotten i et indelukke, som røgen kan suges ud fra.

Bevidstheden omkring udsugning af røg og damp har ikke holdt trit med teknologien

Selvom bevidstheden om robotsvejsning og dens potentiale er relativt udbredt i de fleste større industrier, er behovet for ordentlig luftfiltrering langt mindre kendt. Virksomheder, der fremstiller robotter - selv til svejsning - udstyrer dem sjældent med ordentlig luftfiltreringsteknologi. Det er et område, hvor vi skal gøre mere for at øge bevidstheden, og hvor der er potentiale for en lang række røgudsugningsløsninger. Systemeintegratorer designer oftest produktionssystemet og beslutter, hvilken robot der skal bruges til en bestemt anvendelse, integrerer den med svejsnings- og filtreringsudstyret, og programmerer robotten til at udføre de opgaver og bevægelser, der kræves af den. Mange af disse systemintegratorer er vores partnere og er i stand til at tilpasse løsninger til kunder. Hos Nederman tilpasser vi løbende vores produkter i overensstemmelse med den nyeste filterteknologi, og vi er stolte af at blive anerkendt som en global leder på området.

Robotsvejsning i de kommende år

I lyset af denne teknologis potentiale og dens betragtelige fordele er det sandsynligt, at robotsvejsning bliver mere og mere almindeligt. Robotter bliver løbende både billigere og bedre, og kvaliteten af deres svejsning er høj, konsekvent og bliver stadigt bedre. Bevidstheden om de sundhedsfarer, der kan opstå ved udvikling af svejserøg, vokser også, hvilket gør luftfiltrering til en vigtig og naturlig del af det samlede robotsvejsesystem. Systemintegratorer gør det også lettere for virksomheder at implementere automatisering i deres fabrikker, primært ved at skabe integrerede løsninger, som er nemme at programmere og installere. I fremtiden vil virksomheder sandsynligvis være i stand til at købe komplette standardløsninger, hvor robotter nemt kan installeres i et industrielt miljø uden behov for en masse specifik og teknisk tilpasning på de enkelte arbejdsstationer. Nogle af de industrier, der sandsynligvis vil drage størst nytte af robotsvejsning, er dem, der producere tunge køretøjer (fly, tog, busser) og dem, der udvikler udstyr til mineindustrien.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere om Nedermans arbejde på dette område, eller om hvilke løsninger til udsugning af damp og røg vi kan tilbyde din virksomhed. For flere artikler om vores arbejde med luftfiltrering og bæredygtig miljøteknologi, kan du besøge vores hjemmeside og læse de øvrige artikler i vores videnscenter.