Oplossingen voor lasrookafzuiging

Wetten en regels bij het lassen

Verlaag de blootstellingslimiet voor las- en snijdampen en -rook

Internationale gezondheidsorganisaties erkennen het belang van het voorkomen van gezondheidsrisico's die samenhangen met lasrook en snijdampen. In veel landen gelden strenge blootstellingsregels en -normen, zoals de limietwaarden van ISO, de toegestane blootstellingslimieten van de Amerikaanse Beroepsveiligheids- en gezondheidsorganisatie (OSHA PEL) en de drempelwaarden van de internationale organisatie ACGIH (TLV's). Deze normen worden streng gehandhaafd om medewerkers zo min mogelijk bloot te stellen aan gevaarlijke metaaldeeltjes die in lasrook aanwezig kunnen zijn.

Ventilatie en filtering zijn de primaire oplossingen om de blootstelling van medewerkers aan lasrook en snijdampen te verminderen. Lasrook ontstaat door een thermisch proces waarbij een wolk van zwevende deeltjes in de omgevingslucht terecht komt. Wanneer de dampwolk afkoelt, vallen de deeltjes naar beneden en kunnen door medewerkers worden ingeademd. Goed ontworpen opname- en filtratiesystemen beschermen de gezondheid van de medewerkers en helpen bij het naleven van de lokale regels en normen. 

Lees hierover meer in ons Kenniscentrum:"Gezondheids- en veiligheidsrisico's bij het lassen".

 

Deel onze kennis