Kaynak dumanı emiş çözümleri

Kaynak Yasaları ve Düzenlemeleri

Kaynak ve metal kesme işlemlerinden kaynaklı dumana daha düşük maruziyet alanı

Uluslararası sağlık örgütleri, kaynak ve plazma kesim esnasında açığa çıkan duman ve gaza ilişkin sağlık risklerini önleme noktasındaki önemin farkındadır. Birçok ülkede, işçilerin kaynak dumanında bulunan tehlikeli metal partiküllerine maruziyetini en aza indirmek için ISO Limit Values, OSHA PEL, ACGIH TLV gibi katı kurallar içeren personel maruziyet düzenlemeleri ve standartları önem verilir şekilde uygulanmaktadır.

Havalandırma ve filtrasyon, çalışanların kaynak dumanına maruziyetini azaltmak için öncelikli çözümlerdir. Kaynak dumanı, ortam havasında asılı kalan bir duman bulutu oluşturan termal bir proseste açığa çıkar. Duman bulutu soğuduğunda, partiküller işçilerin maruziyetini etkileyecek şekilde solunum alanına girer. Düzgün tasarlanmış yakalama ve filtrasyon sistemleri, işçilerin sağlığını korur ve yerel düzenlemeler ile standartlara uymaya yardımcı olur. 

Daha fazla bilgiyi Bilgi Merkezimizdeki “Kaynakla ilgili iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri” gönderimizde bulabilirsiniz.