Rozwiązania do odciągu dymów spawalniczych

Regulacje prawne dotyczące spawania

Niższe dopuszczalne stężenia dymu i oparów podczas spawania i cięcia metalu

Międzynarodowe organizacje zdrowia uznają za ważne zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia wynikającym z narażenia na opary i dymy powstające podczas spawania i cięcia termicznego. W wielu krajach ściśle przestrzegane są rygorystyczne normy i przepisy, takie jak wartości graniczne ISO, OSHA PEL i ACGIH TLV, regulujące indywidualne narażenie pracowników na niebezpieczne cząsteczki metali obecne w dymach spawalniczych.

Wentylacja i filtracja to podstawowe rozwiązania zmniejszające narażenie pracowników na kontakt z dymami spawalniczymi. Dymy spawalnicze powstają w procesie termicznym, wytwarzającym smugę cząstek zawieszonych w otaczającym powietrzu. Kiedy smuga dymu stygnie, cząstki dostają się do strefy oddychania, stwarzając zagrożenie dla pracownika. Odpowiednio zaprojektowane systemy wychwytywania i filtrowania cząstek chronią zdrowie pracowników i pomagają spełnić wymagania norm i przepisów lokalnych. 

Więcej informacji można znaleźć w naszym Centrum Wiedzy, w artykule zatytułowanym „Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa podczas spawania”.

 

Dzielimy się wiedzą

  • 2018-10-11

    Jak stwierdzić, czy w pomieszczeniu występuje problem z mgłą olejową

    Podczas wszystkich procesów obróbki metalu powstaje pewna ilość mgły olejowej i dymu olejowego. Mgła olejowa z emulsji i dym olejowy z czystych olejów zazwyczaj zawierają nieujawnione dodatki, które mają wpływ na organizm ludzki. Dlatego usuwanie mgły olejowej jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i czystości w miejscu pracy.
  • 2017-10-10

    Oszczędność energii przy obróbce kompozytów

    Optymalizując zużycie energii w zakładzie produkcyjnym można zaoszczędzić dużo pieniędzy. Systemy filtracyjne mogą być odpowiedzialne nawet za 30% całkowitego zużycia energii w fabryce.