Rozwiązania do odciągu dymów spawalniczych

Regulacje prawne dotyczące spawania

Niższe dopuszczalne stężenia dymu i oparów podczas spawania i cięcia metalu

Międzynarodowe organizacje zdrowia uznają za ważne zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia wynikającym z narażenia na opary i dymy powstające podczas spawania i cięcia termicznego. W wielu krajach ściśle przestrzegane są rygorystyczne normy i przepisy, takie jak wartości graniczne ISO, OSHA PEL i ACGIH TLV, regulujące indywidualne narażenie pracowników na niebezpieczne cząsteczki metali obecne w dymach spawalniczych.

Wentylacja i filtracja to podstawowe rozwiązania zmniejszające narażenie pracowników na kontakt z dymami spawalniczymi. Dymy spawalnicze powstają w procesie termicznym, wytwarzającym smugę cząstek zawieszonych w otaczającym powietrzu. Kiedy smuga dymu stygnie, cząstki dostają się do strefy oddychania, stwarzając zagrożenie dla pracownika. Odpowiednio zaprojektowane systemy wychwytywania i filtrowania cząstek chronią zdrowie pracowników i pomagają spełnić wymagania norm i przepisów lokalnych. 

Więcej informacji można znaleźć w naszym Centrum Wiedzy, w artykule zatytułowanym „Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa podczas spawania”.