โซลูชั่นการดูดควันเชื่อม

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับงานเชื่อม

ขีดจำกัดขั้นต่ำสำหรับควันและไอสารเคมีจากการเชื่อมและการตัดโลหะ

องค์กรสุขภาพระดับนานาชาติตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับไอและควันที่เกิดจากการเชื่อมและการตัดด้วยความร้อน ในหลายๆ ประเทศ ได้มีการใช้ข้อบังคับและมาตรฐานเกี่ยวกับการรับสารเข้าร่างกายในระดับตัวบุคคลที่เข้มงวดอย่างจริงจัง เช่น ค่าขีดจำกัดของ ISO, PEL ของ OSHA และ TLV ของ ACGIH เพื่อลดปริมาณอนุภาคโลหะที่เป็นอันตรายในควันเชื่อมซึ่งเข้าสู่ร่างกายพนักงาน

การระบายและการกรองเป็นโซลูชั่นหลักเพื่อลดปริมาณควันเชื่อมที่เข้าสู่ร่างกายพนักงาน ควันเชื่อมนั้นเกิดจากกระบวนการทางความร้อนที่ทำให้เกิดไอสารแขวนลอยในบรรยากาศรอบข้าง เมื่อไอเย็นตัวลง อนุภาคก็จะเข้าสู่บริเวณที่พนักงานหายใจ ทำให้สารเข้าสู่ร่างกาย ระบบดักจับและกรองที่ออกแบบอย่างเหมาะสมจะช่วยปกป้องสุขภาพของพนักงาน และยังเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรฐานในท้องที่ 

รับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศในศูนย์ความรู้ของเราในหัวข้อ "อันตรายด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อม"

 

แบ่งปันความรู้ของเรา