Løsninger til udsugning af svejserøg

Love og regler Svejsning

Lavere eksponeringsgrænser for røg og damp fra svejsning og metalskæring

Internationale sundhedsorganisationer anerkender vigtigheden af at forebygge sundhedsrisici forbundet med dampe og røg, der genereres under svejsning og termisk skæring. I mange lande håndhæves strenge regler og standarder for personlig eksponering, såsom ISO Limit Values, OSHA PEL og ACGIH TLV. Dette for at minimere medarbejdernes eksponering af farlige metalpartikler, som kan forekomme i svejserøg.

Ventilation og filtrering er de primære løsninger til begrænsning af medarbejderes eksponering for svejserøg. Svejserøg frembringes ved en termisk proces, der skaber en sky af suspenderede partikler i den omgivende luft. Når røgskyen nedkøles, kommer partiklerne ind i indåndingszonen og påvirker medarbejdernes eksponering. Korrekt designede opfangnings- og filtersystemer sikrer medarbejdernes sundhed og hjælper med at overholde lokale regler og standarder. 

Find yderligere oplysninger i vores Videnscenter-post om "Sundheds- og sikkerhedsrisici forbundet med svejsning".

 

Del vores viden

  • 19-08-2019

    Fordelene ved intelligente og kommunikative filtersystemer

    IoT-teknologi og kunstig intelligens ændrer industrielle processer. Ved at indsamle data, anvende analyser og opnå indsigt kan virksomheder forstå, overvåge og vedligeholde deres systemers ydelse som aldrig før. Det er i høj grad tilfældet med industrielle filtre.
  • 28-06-2019

    Udsugningssystemer til udstødningsgasser giver sikrere arbejdspladser for reddere og mekanikere

    I et arbejdsmiljø med farlig røg er det helt afgørende at have et effektivt og praktisk udsugningssystem til udstødningsgasser på plads. Nogle udrykningskøretøjer som f.eks. brandbiler udsender dieseludstødningsgasser. Dette er farlige partikler, som skal fjernes på en måde, der dels sikrer personalets sikkerhed og dels gør det muligt for køretøjerne at rykke hurtigt ud fra stationen i tilfælde af en ulykke.