Løsninger til udsugning af svejserøg

Love og regler Svejsning

Lavere eksponeringsgrænser for røg og damp fra svejsning og metalskæring

Internationale sundhedsorganisationer anerkender vigtigheden af at forebygge sundhedsrisici forbundet med dampe og røg, der genereres under svejsning og termisk skæring. I mange lande håndhæves strenge regler og standarder for personlig eksponering, såsom ISO Limit Values, OSHA PEL og ACGIH TLV. Dette for at minimere medarbejdernes eksponering af farlige metalpartikler, som kan forekomme i svejserøg.

Ventilation og filtrering er de primære løsninger til begrænsning af medarbejderes eksponering for svejserøg. Svejserøg frembringes ved en termisk proces, der skaber en sky af suspenderede partikler i den omgivende luft. Når røgskyen nedkøles, kommer partiklerne ind i indåndingszonen og påvirker medarbejdernes eksponering. Korrekt designede opfangnings- og filtersystemer sikrer medarbejdernes sundhed og hjælper med at overholde lokale regler og standarder. 

Find yderligere oplysninger i vores Videnscenter-post om "Sundheds- og sikkerhedsrisici forbundet med svejsning".