Lagar och föreskrifter för svetsning

Lägre exponeringsgränser för rökgaser från svetsning och skärning

Internationella hälsoorganisationer har insett betydelsen av att förebygga potentiella hälsorisker i samband med rök och ångor som uppstår under svetsning och skärning. I många länder tillämpas stränga exponeringsriktlinjer och standarder som exempelvis ISO Limit Values, OSHA PEL och ACGIH TLV för att minimera svetsares exponering av farliga metallpartiklar som förekommer i svetsrök.

Ventilation och filtrering är de vanligaste lösningarna för att begränsa exponeringen till svetsrök. Svetsrök och rökgaser genereras av en termisk process som skapar en plym av luftburna partiklar i den omgivande luften. När rökplymen svalnar exponeras svetsaren när partiklarna hamnar i inandningsluften. Ett välkonstruerat utsugs- och filtreringssystem skyddar svetsarens hälsa och bidrar till företagets efterlevnad av lokala regler och föreskrifter.  

Mer information finns i Knowledge Center under rubriken ”Hälso- och säkerhetsrisker i samband med svetsning”.

 

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss