Løsninger for sveiserøykavsug

Lover og bestemmelser Sveising

Lavere eksponeringsgrenser for røyk og gasser fra sveising og metallkutting

Internasjonale helseorganisasjoner understreker viktigheten av å forebygge helserisiko forbundet med gasser og røyk fra sveising og skjærebrenning. I mange land håndheves strenge bestemmelser og standarder for eksponering, for eksempel grenseverdier under ISO, OSHA PEL og ACGIH TLV, for å minimere arbeidernes eksponering til skadelige metallpartikler i sveiserøyk.

Ventilering og filtrering er de viktigste løsningene for å begrense de ansattes eksponering til sveiserøyk. Sveiserøyk oppstår i en termisk prosess hvor det produseres luftbårne partikler. Når røyken avkjøles, driver partiklene i luften som arbeiderne puster inn og gir uønsket eksponering. Oppsamlings- og filtreringssystemer beskytter arbeidernes helse og sørger for oppfyllelse av gjeldende bestemmelser og standarder. 

Du finner mer informasjon i vårt Kunnskapssenter, under artikkelen «Helse- og sikkerhetsrisiko forbundet med sveising».