Czyste powietrze w branży spawalniczej chroni spawaczy przed poważnymi zagrożeniami dla zdrowia, zwiększa produktywność i zapewnia zgodność z przepisami.

Odciąg dymów spawalniczych to konieczność w tym przemyśle

Zapewnienie czystego powietrza w branży spawalniczej ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania poważnym zagrożeniom dla zdrowia spawaczy, zwiększania produktywności i utrzymywania zgodności z normami bezpieczeństwa. Narażenie na dymy spawalnicze, uznane za znany czynnik rakotwórczy, wymaga bezpiecznego i zgodnego z przepisami środowiska pracy w celu ochrony pracowników.

Niezależnie od tego, czy jest to mały warsztat spawalniczy, spawalnia terenowa czy zautomatyzowana fabryka na dużą skalę, firma Nederman jest zaangażowana w dostarczanie rozwiązań w zakresie odciągania dymów, które spełniają określone wymagania. Niezależnie od stosowanej metody spawania, czy to zrobotyzowanej, kobotowej czy ręcznej, skuteczne odciąganie dymów spawalniczych jest niezbędne do ochrony spawaczy, utrzymania wydajności i zgodności z zasadami i przepisami.

Optymalny system odprowadzania dymów zapewniający energooszczędną i rentowną pracę

Wychwytywanie i filtracja dymów spawalniczych wymaga dużych nakładów energii, dlatego ważne jest, aby zainwestować w system, który optymalizuje efektywność energetyczną, by obniżyć koszty operacyjne i pomóc producentom osiągnąć ich cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Czynniki takie jak metoda wychwytywania, konstrukcja systemu odciągowego, dobór wkładów filtracyjnych i odpowiednie praktyki serwisowe/konserwacyjne wpływają na efektywność energetyczną instalacji odciągowej. 

Zarówno w przypadku prostych, jak i złożonych systemów, firma Nederman dysponuje specjalistyczną wiedzą i wiodącą w branży technologią, aby zapewnić optymalną wydajność energetyczną dla rozwiązań odciągu oparów oferowanych naszym klientom. 

Bezpieczne i redukujące zagrożenia dla zdrowia procesy spawania i cięcia

Zdrowie i bezpieczeństwo spawaczy są kwestiami nadrzędnymi, biorąc pod uwagę podwyższone ryzyko poważnych chorób w porównaniu z innymi zawodami. Procesy spawania i cięcia termicznego generują bardzo drobne cząsteczki dymu (< 1 μm), które mogą przenikać głęboko do płuc i zostać wchłonięte do krwiobiegu. Długotrwała ekspozycja na dymy spawalnicze niesie ze sobą szeroki zakres zagrożeń dla zdrowia, od łagodnych podrażnień, po poważne, długotrwałe schorzenia, takie jak nowotwory. Zagrożenia te podkreślają krytyczne znaczenie skutecznego wychwytywania i wydajnej filtracji w celu zmniejszenia narażenia pracowników zgodnie z najnowszymi normami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Większa produktywność procesów spawalniczych

Produktywność w spawalnictwie nigdy nie była ważniejsza z powodu różnych czynników, w tym niewystarczającej liczby spawaczy. Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy wolne od dymów spawalniczych zwiększa produktywność poprzez zmniejszenie liczby nieobecności, zwiększenie koncentracji i motywacji pracowników. Dodatkowo, niekontrolowane dymy spawalnicze mogą gromadzić się na urządzeniach, szafkach elektrycznych i inwentarzu, prowadząc do wydłużenia czasu przestojów i dodatkowych kosztów utrzymania czystości. Zmniejszone koszty operacyjne wynikające ze zwiększonej produktywności i krótszych przestojów to ogromne korzyści płynące z efektywnego odprowadzania dymów spawalniczych.

Zgodność z obowiązującymi przepisami

Organizacje zajmujące się zdrowiem i bezpieczeństwem, w tym HSE, ACGIH, OSHA, ustanowiły ścisłe dopuszczalne limity ekspozycji (PEL) dla dymów generowanych termicznie. Materiały niegdyś uważane za mniej niebezpieczne, takie jak stal miękka, są obecnie powszechnie uznawane za rakotwórcze, a bardziej toksyczne materiały powszechne w spawaniu stali nierdzewnej, takie jak sześciowartościowy chrom (Cr(VI)) lub mangan, mają jeszcze bardziej rygorystyczne limity ekspozycji.

Najlepszym sposobem osiągnięcia zgodności z przepisami jest zastosowanie hierarchii mechanizmów kontrolnych, zaczynając od próby wyeliminowania lub ograniczenia zagrożenia do akceptowalnego poziomu. Ponieważ jest to trudne do osiągnięcia w zastosowaniach spawalniczych, najczęstszym sposobem zapewnienia zgodności z przepisami są rozwiązania mechaniczne, które wychwytują dymy u źródła lub w jego pobliżu, ograniczając narażenie na nie w obrębie strefy oddychania spawacza.

Producenci coraz częściej inwestują w rozwiązania z zakresu automatyzacji spawania, w tym coboty lub roboty spawalnicze, dlatego ważne jest, aby podczas planowania tych inwestycji uwzględnić kwestię odprowadzania dymów spawalniczych w celu zachowania zgodności z przepisami. Chociaż stopień ekspozycji na działanie szkodliwych czynników może być mniejszy niż w przypadku spawania ręcznego, niekontrolowane wytwarzanie większej ilości szkodliwych dymów, które rozprzestrzeniają się po zakładzie, może narazić na niebezpieczeństwo większą liczbę pracowników.

Czy wiesz, że..?

W 2019 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała opary spawalnicze jako znany czynnik rakotwórczy, który może prowadzić do raka płuc.

 

Czym są dymy spawalnicze?

  • Dymy spawalnicze to złożona mieszanina gazów i metali powstająca w procesie spawania metali bazowych i spoiw spawalniczych
  • Na poziom narażenia pracowników wpływa wiele czynników, w tym technika spawania, natężenie prądu, rodzaj metalu bazowego, materiały eksploatacyjne, geometria części i lokalne otoczenie.
  • Niezwykle małe rozmiary. Ich niewielkie rozmiary stwarzają znaczne ryzyko wdychania i wymagają zastosowania wysokowydajnych filtrów w celu ich wychwytywania.

Pobierz naszą broszurę o odciągach do dymów spawalniczych

Download

Skontaktuj się z nami

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie różnorodnych wyzwań w przemyśle, a nasi Eksperci są kompetentni, pomocni i profesjonalni. Z Nami możesz być pewny, że dbamy o Ciebie i Twoje potrzeby. Możesz się z Nami skontaktować w każdej sprawie, od drobnego pytania po te bardziej skomplikowane. Dziękujemy za zainteresowanie Firmą Nederman.

Skontaktuj się z nami