Nederman SAVE

Nederman SAVE oferuje najwyższą optymalizację i poprawę wydajności nowego lub istniejącego przemysłowego systemu filtracji. Wykorzystując informacje operacyjne z maszyn lub procesów, określa ilość powietrza i ciśnienie wymagane do prawidłowego odpylania i bezpiecznego transportu materiałów, co skutkuje zmniejszonym zużyciem energii, ryzykiem pożaru i wybuchu oraz redukuje czas serwisowania. Ta wszechstronna technologia może zoptymalizować systemy filtracji dla różnych procesów, takich jak produkcja drewna, spawanie i zastosowania związane z suchymi pyłami. Nederman SAVE wspiera również branże w ich wysiłkach na rzecz transformacji, zapewniając rozwiązania w zakresie zarządzania energią, zgodności z przepisami, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz śledzenia danych procesowych w celu automatyzacji, cyfryzacji i inwestycji w Przemysł 4.0.

SAVE
SAVE

Technologia umożliwiająca optymalizację i poprawę wydajności nowych lub istniejących przemysłowych systemów filtracyjnych

Czytaj dalej