Compact reverse jet tubular cartridge filters
FibreDrain® oil mist and oil smoke collectors are designed with the unique FibreDrain® filter technology to guarantee high filtration efficiency and long filter life also at high oil mist concentrations in continuous operation. The FibreDrain® oil mist collectors are modular which extends the possible air flow capacity over the maximum size in standard range. All units are prepared with sampling ports that can be used for Nederman Insight solutions, other control systems or measurements during operation. A wide range of accessories available to meet most application requirements. All standard units incorporates fan in compliance with ErP 2015 directive
Kartridżowy wymiennik ciepła ze wstępnym podgrzewaniem powietrza chłodzącego podczas chłodzenia gorących gazów procesowych.
The FMC cartridge filter is ideal for removal of fine dusts and fumes that can be irritating and harmful. It has a compact design and slide out filter removal system for easy maintenance.
Kompaktowy filtr kartridżowy do lokalnego oczyszczania powietrza w pomieszczaniach, w których możliwy jest odzysk powietrza.
Reverse jet tubular bag dust collectors for many applications that generate light to heavy volumes of any dust
Do swobodnego zawieszania do przechwytywania lekkich pyłów/dymów z zanieczyszczonego strumienia powietrza.

Pochłaniacze mgły olejowej o dużym przepływie powietrza. Te filtry mgły olejowej montowane są do systemu centralnego, podłączonego do każdej maszyny. Wszystkie modele mają miernik ciśnienia do kontrolowania filtra oraz sygnalizowania potrzeby czyszczenia. Filtr mgły olejowej opróżnia się samoczynnie.

Odpowiedni do pyłów, dymów spawalniczych i innych zanieczyszczeń. 2-etapowa filtracja i w pełni automatyczne czyszczenie filtra. Centralny otwór wlotowy redukuje prędkość wlotową.
Kompletne, zintegrowane rozwiązanie filtracyjne dla całego warsztatu. Dzięki wbudowanemu separatorowi wstępnemu idealnie nadaje się do miejsc, w których występują dymy i cząstki gruboziarniste.
Kartridżowy wymiennik ciepła ze wstępnym podgrzewaniem powietrza chłodzącego i dodatkowym regulatorem temperatury podczas chłodzenia gorących gazów procesowych.
Bag dust collector for woodworking applications