Filtracja mgły olejowej oraz zbieranie i recykling chłodziwa

Obróbka metalu

Optymalizacja produkcji poprzez przetwarzanie wiórów/opiłków metalowych, recykling chłodziwa i filtrowanie mgły olejowej

Obróbka metali z wykorzystaniem wysokowydajnych maszyn o dużej prędkości skrawania wymaga wysokiej wydajności chłodziwa. Podczas obróbki metali wytwarzane są pyły i wióry metalowe, a także mgła oleju albo chłodziwa, które stanowią zagrożenie dla pracowników i mogą powodować problemy z pracą maszyn CNC. Mikroskopijne krople płynu mogą wpływać na funkcjonowanie delikatnych elementów elektronicznych maszyny, powodując nagłe przestoje. Rozwiązanie tych problemów poprzez zastosowanie skutecznych systemów firmy Nederman do filtracji mgły olejowej, transportu materiałów i recyklingu chłodziwa daje ogromne możliwości obniżenia kosztów i zwiększenia przychodów. 

Koncepcję firmy Nederman dla branży obróbki skrawaniem opracowano w celu zapewnienia produktów i systemów spełniających obecne i przyszłe potrzeby zakładów przemysłowych zajmującym się obróbką metali. Jesteśmy jedynym przedsiębiorstwem na świecie, mającym całościowy obraz wyzwań związanych z czystym powietrzem podczas obróbki metalu oraz sposobów sprostania tym wyzwaniom. Nasze rozwiązania pomagają stworzyć lepsze środowisko pracy, zredukować wpływ na środowisko naturalne i poprawić wydajność produkcji.

Przetwarzanie wiórów

  • Lepsza wydajność metali rafinowanych
  • Mniejsza potrzeba magazynowania i transportowania dużych ilości odpadów z toczenia
  • Recykling chłodziwa przez filtrowanie i zwracanie go do produkcji

Zbieranie/filtracja mgły

  • Zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi jakości powietrza wewnątrz budynków 
  • Mniej zwolnień chorobowych
  • Mniejsze wymagania w zakresie konserwacji i czyszczenia elementów elektronicznych i kontrolnych

Recykling chłodziwa

  • Wyższa wydajność i jakość produktów dzięki skutecznemu zarządzaniu chłodziwem. Stała filtracja ogranicza przestoje związane ze zmianami.
  • Ponowne wykorzystanie chłodziwa poprawia rentowność i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego

 

Rozwiązania firmy Nederman obejmują systemy do transportu i przetwarzania wiórów metalowych, filtrowania chłodziwa i separacji oleju/wody. Rezultatem jest dłuższy okres eksploatacji chłodziwa, niższe koszty gospodarki wiórami i wyższe ceny złomu. Produkty i systemy firmy Nederman pomagają również w utrzymaniu porządku wokół maszyn i w pomieszczeniach, podczas gdy nasze pochłaniacze mgły olejowej oczyszczają powietrze.

Korzystna obróbka


Wiele firm z dostarczanych materiałów wytwarza więcej odpadów niż produktów. Tokarki CNC zazwyczaj wytwarzają od około 40 do 60% wiórów, zawierających przy tym duże ilości chłodziwa. W związku z tym efektywna gospodarka wiórami pozwala na znaczne oszczędności. Czyste odpady są warte więcej jako złom. Odwirowując odpady można odzyskać, odfiltrować i przywrócić do cyklu produkcyjnego ponad 90% chłodziwa. Prasując wióry na brykiety można osiągnąć dalsze korzyści finansowe dzięki usprawnieniu wytopu i uproszczeniu gospodarki odpadami.

Obniżenie kosztu chłodziwa zwiększenie produktywności


Czyste chłodziwo zapewnia wysoką skuteczność obróbki skrawaniem z niewielką tolerancją, natomiast zanieczyszczone chłodziwo powoduje zużywanie się wrzecion, pomp i narzędzi skrawających. Chłodziwo zanieczyszczone niepożądanym olejem jest rozkładane przez bakterie, traci swoje pierwotne właściwości i nabywa nieprzyjemnego zapachu. Wymiana i usuwanie chłodziwa oraz przestoje w pracy wiążą się z wysokimi kosztami.

Efektywne systemy do filtracji chłodziwa


Rozwiązaniem firmy Nederman do ciągłej filtracji chłodziwa bez przerywania pracy jest program „Presto”. Chłodziwo jest oczyszczane z osadów, cząstek i niepożądanego oleju. Firma Nederman oferuje rozwiązania do filtrowania chłodziwa do wielu maszyn pracujących w grupach. Inwestycja w dobry system do filtrowania chłodziwa bardzo szybko się zwraca.

Czyste powietrze w warsztacie i bezpieczne środowisko pracy


Mgła olejowa może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie operatorów maszyn i zakłócać produkcję. Ponadto osiada ona w pomieszczeniach i powoduje, że podłogi i powierzchnie robocze stają się niebezpiecznie śliskie. Kolektor mgły olejowej firmy Nederman zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń podczas pracy i przyczynia się do ograniczenia liczby przestojów, zmniejszając wymagania dotyczące konserwacji oraz czyszczenia.

Czyste miejsce pracy


Czyszczenie miejsca pracy lub znajdujących się w nim urządzeń sprężonym powietrzem może uszkodzić maszyny i negatywnie wpływać na zdrowie ludzi, przenosząc jedynie zanieczyszczenia w inne miejsce. Mobilne i centralne systemy podciśnieniowe i filtracji firmy Nederman pozwalają utrzymać obiekty, maszyny i miejsca pracy w czystości, zbierając odpady i pył, osadzające się na powierzchniach.

Miejsce pracy pozbawione szkodliwej mgły olejowej i chłodziwa


Rozwiązania firmy Nederman obejmują systemy do transportu i przetwarzania wiórów, filtracji chłodziwa oraz separacji oleju/wody. Rezultaty ich stosowania to: zwiększenie żywotności chłodziwa, zmniejszenie kosztów transportu wiórów oraz wyższe ceny za złom. Produkty i systemy firmy Nederman pozwalają ponadto na utrzymanie maszyn i pomieszczeń w czystości, a nasze kolektory mgły olejowej oczyszczają powietrze.

 

Systemy i rozwiązania firmy Nederman:

•             Transport/przenoszenie wiórów
•             Przetwarzanie i brykietowanie wiórów
•             Zbieranie mgły olejowej i chłodziwa
•             Filtracja/oczyszczanie oleju do cięcia
•             Czyszczenie maszyn i miejsca pracy

 Wsparcie przedsiębiorstw z branży obróbki metali na całym świecie

Odzyskane wióry i chłodziwo mogą być ukrytymi skarbami dla każdej firmy zajmującej się obróbką metali. Firma Nederman pomogła wielu firmom odkryć te skarby, oferując rozwiązania w zakresie odzysku i przedłużania żywotności chłodziwa, które dodatkowo obniżają koszty transportu wiórów, jednocześnie zwiększając ich wartość.

 

Posiadamy również bogate doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza przez oleje i chłodziwa. Nasze rozwiązania obejmują wszystkie typy maszyn – od typowych obrabiarek po najnowsze szybkie urządzenia CNC. Oferujemy wysoce wydajne filtry do wielu procesów, w tym szlifowania, toczenia, obróbki skrawaniem, wiercenia i frezowania.