Filtracja mgły olejowej oraz zbieranie i recykling chłodziwa

Obróbka metalu

Optymalizacja produkcji poprzez przetwarzanie wiórów/opiłków metalowych, recykling chłodziwa i filtrowanie mgły olejowej

Obróbka metali z wykorzystaniem wysokowydajnych maszyn o dużej prędkości skrawania wymaga wysokiej wydajności chłodziwa. Podczas obróbki metali wytwarzane są pyły i wióry metalowe, a także mgła oleju albo chłodziwa, które stanowią zagrożenie dla pracowników i mogą powodować problemy z pracą maszyn CNC. Mikroskopijne krople płynu mogą wpływać na funkcjonowanie delikatnych elementów elektronicznych maszyny, powodując nagłe przestoje. Rozwiązanie tych problemów poprzez zastosowanie skutecznych systemów firmy Nederman do filtracji mgły olejowej, transportu materiałów i recyklingu chłodziwa daje ogromne możliwości obniżenia kosztów i zwiększenia przychodów. 

Koncepcję firmy Nederman dla branży obróbki skrawaniem opracowano w celu zapewnienia produktów i systemów spełniających obecne i przyszłe potrzeby zakładów przemysłowych zajmującym się obróbką metali. Jesteśmy jedynym przedsiębiorstwem na świecie, mającym całościowy obraz wyzwań związanych z czystym powietrzem podczas obróbki metalu oraz sposobów sprostania tym wyzwaniom. Nasze rozwiązania pomagają stworzyć lepsze środowisko pracy, zredukować wpływ na środowisko naturalne i poprawić wydajność produkcji.

Przetwarzanie wiórów

  • Lepsza wydajność metali rafinowanych
  • Mniejsza potrzeba magazynowania i transportowania dużych ilości odpadów z toczenia

Zbieranie/filtracja mgły

  • Zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi jakości powietrza wewnątrz budynków 
  • Mniej zwolnień chorobowych
  • Mniejsze wymagania w zakresie konserwacji i czyszczenia elementów elektronicznych i kontrolnych

Recykling chłodziwa

  • Wyższa wydajność i jakość produktów dzięki skutecznemu zarządzaniu chłodziwem
  • Ponowne wykorzystanie chłodziwa poprawia rentowność i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego

Rozwiązania firmy Nederman obejmują systemy do transportu i przetwarzania wiórów metalowych, filtrowania chłodziwa i separacji oleju/wody. Rezultatem jest dłuższy okres eksploatacji chłodziwa, niższe koszty gospodarki wiórami i wyższe ceny złomu. Produkty i systemy firmy Nederman pomagają również w utrzymaniu porządku wokół maszyn i w pomieszczeniach, podczas gdy nasze pochłaniacze mgły olejowej oczyszczają powietrze.