Filtr mgły olejowej

Obróbka Metalu

Optymalizacja produkcji dzięki filtracji mgły olejowej i utrzymaniu zakładów przemysłowych w czystości

Obróbka metali przy użyciu wysokowydajnych maszyn o dużych prędkościach cięcia powoduje powstawanie pyłów i wiórów metalowych. Podczas obróbki metali powstaje również mgła olejowa, która stanowi zagrożenie dla zdrowia pracowników i może powodować problemy z maszynami CNC. Mikroskopijne krople cieczy mogą mieć wpływ na wrażliwą elektronikę w maszynach, co może prowadzić do nagłych przestojów w pracy. Rozwiązanie tych problemów za pomocą skutecznych systemów filtrowania mgły olejowej i przenoszenia materiałów firmy Nederman otwiera duże możliwości obniżenia kosztów i zwiększenia przychodów. 

Czyste powietrze w warsztacie i bezpieczne środowisko pracy

Mgła olejowa może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie operatorów maszyn i zakłócać produkcję. Osadza się ona również wszędzie w pomieszczeniach i powoduje, że podłogi i powierzchnie robocze są niebezpiecznie śliskie. Produkty i systemy firmy Nederman utrzymują maszyny i pomieszczenia wolne od niebezpiecznej mgły olejowej. Skutkiem tego jest wydłużona żywotność chłodziwa, niższe koszty transportu wiórów i wyższe ceny złomu. Produkty i systemy firmy Nederman chronią również maszyny i pomieszczenia przed odpadkami, a nasze kolektory mgły olejowej oczyszczają powietrze.

Dlaczego chcesz, aby pomieszczenia były wolne od niebezpiecznej mgły olejowej?

  • Przestrzeganie przepisów dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach 
  • Zapobieganie urazom i chorobom związanym z mgłą olejową
  • Mniej konserwacji i czyszczenia maszyn, elektroniki i sterowania

Utrzymaniu obiektów przemysłowych w czystości. 

Czyszczenie miejsca pracy lub przedmiotu sprężonym powietrzem może uszkodzić maszyny i zdrowie ludzi, a problem przenieść tylko w inne miejsce.Mobilne i centralne systemy podciśnienia i filtracji firmy Nederman utrzymują w czystości przedmioty, maszyny i miejsca pracy, a także usuwają zanieczyszczenia i pył, który mógł się osadzić. Dowiedz się więcej o utrzymaniu obiektów przemysłowych w czystości. 

Pomoc firmom zajmującym się obróbką metali na całym świecie

Mamy duże doświadczenie w rozwiązywaniu problemów z zanieczyszczeniami powietrza powodowanymi przez oleje. Nasze rozwiązania obejmują wszystkie typy maszyn warsztatowych, od konwencjonalnych maszyn do najnowszych, wysokoobrotowych urządzeń CNC. Oferujemy wysoko wydajne rozwiązania filtracyjne dla wielu operacji, w tym szlifowania, toczenia, obróbki skrawaniem, wiercenia i frezowania. Rozwiązania firmy Nederman przyczyniają się do poprawy środowiska pracy, zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i zwiększenia wydajności produkcji.