Odciąg spalin samochodowych

Odciąg spalin samochodowych

Odciąg spalin

Usuwanie spalin chroni zdrowie pracowników i stan techniczny sprzętu oraz pomieszczeń

Kiedy silnik spalinowy pojazdu uruchamiany jest wewnątrz pomieszczenia, konieczne jest odprowadzenie spalin. Trudno uwierzyć, jak szybko spaliny z zimnego rozruchu silnika osiągają toksyczny poziom w zamkniętym pomieszczeniu. Czasem wystarczy kilka minut. Powtarzające się narażenie na niebezpieczne i rakotwórcze spaliny w niższym stężeniu może prowadzić do problemów zdrowotnych w miarę upływu czasu.

Rozwiązania firmy Nederman do odciągu spalin zapewniają:

  • Mniej zwolnień chorobowych
  • Łatwiejsze dbanie o stan obiektu
  • Mniej uszkodzeń wrażliwych elementów elektronicznych w urządzeniach serwisowych 

Odciąg spalin z silników wysokoprężnych

W jednostkach straży pożarnej i służb ratowniczych spaliny oleju napędowego powstają wtedy, gdy silnik wysokoprężny spala olej napędowy. Jest to złożona mieszanina tysięcy gazów i cząstek (sadzy), zawierająca różne toksyczne zanieczyszczenia powietrza. Należy do nich wiele znanych i domniemanych substancji rakotwórczych (jak benzen, arsen i formaldehyd). Spaliny zawierają również inne szkodliwe zanieczyszczenia, w tym tlenki azotu. W dłuższym okresie czasu powtarzające się narażenie na działanie szkodliwych związków jest równie niebezpieczne jak dym papierosowy. Spaliny przedostają się do pomieszczeń, w których strażacy spożywają posiłki, śpią i spędzają czas. Wnikają nawet w odzież. Systemy odciągu spalin firmy Nederman mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu.