Odprowadzanie i obróbka odpadów drzewnych w przemyśle drzewnym

Przemysł drzewny

Bezpieczeństwo przede wszystkim – systemy odpylania i gospodarka odpadami w przypadku wybuchowych pyłów drzewnych

W przemyśle drzewnym, wykorzystującym urządzenia różnego rozmiaru, od małych narzędzi ręcznych do dużych obrabiarek CNC, do cięcia, szlifowania, heblowania, oklejania obrzeży, wiercenia otworów pod kołki itp., powstają duże ilości pyłu drzewnego. Firma Nederman opracowała szeroką gamę produktów i systemów do obsługi różnych aplikacji w sposób bezpieczny i wydajny, obejmującą odpylacze, rury, wentylatory, przenośniki, silosy i automatyczne systemy sterowania. Systemy te umożliwiają klientom nie tylko stworzenie odpowiedniego środowiska pracy, ale również odzyskanie odpadów z obróbki drewna, co ma znaczną wartość finansową. 

Nasze rozwiązania w różnych konfiguracjach przyczyniają się do zwiększenia wydajności produkcji przy jednoczesnym obniżeniu wpływu procesów przemysłowych na środowisko. 

  • Wstępna obróbka drewna
  • Wykończeniowa obróbka drewna – małe i średnie warsztaty
  • Wykończeniowa obróbka drewna – duże zakłady
  • Brykietowanie drewna
  • Spalanie odpadów drzewnych

Odpylanie

Odciąg pyłu drzewnego jest niezbędny, żeby zapewnić jakość powietrza na stanowisku pracy i wokół niego oraz zwiększyć jakość produktów. Jest również konieczny, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie maszyny, ze względu na wrażliwą konstrukcję systemów sterowania. Odpylacze do pyłów drzewnych firmy Nederman są niezawodne, wydajne i opłacalne.

Zagrożenie pyłami wybuchowymi

Kolejne zagrożenie w przemyśle drzewnym to pyły wybuchowe. Firma Nederman, uznany lider branżowy w zakresie bezpiecznej obsługi pyłów wybuchowych, bierze pod uwagę pełny obraz sytuacji i nie tylko zapewnia odpylacze, ale również projektuje bezpieczne rozwiązania, spełniające wymagania norm ATEX i NFPA. 

Gospodarka odpadami

Odpady drzewne mogą być źródłem dochodów po przetworzeniu na nowe materiały (np. płyty MDF) albo na energię, kiedy stosowane są jako biopaliwo. Dobrze zaprojektowane i wydajne instalacje do obróbki odpadów drzewnych stały się ważnym elementem przemysłu drzewnego. Nederman, światowy lider w zakresie filtrowentylacji przemysłowej, ma ogromne doświadczenie we wszystkich aplikacjach związanych z obróbką drewna, od scentralizowanych zakładów produkcyjnych po małe warsztaty produkcyjne i stolarskie.