The Clean Air Company

Naszą misją jest ochrona ludzi, planety i produktów przed szkodliwym wpływem procesów przemysłowych. Przyczyniamy się do zwiększenia wydajności i ekologicznej produkcji oraz tworzenia bardziej bezpiecznych warunków pracy.

Czyste powietrze stanowi podstawę zrównoważonej produkcji. Pyły i dymy powstające w procesach produkcyjnych trzeba skutecznie odprowadzać, żeby zapewnić wysoką jakość produktów, żywotność sprzętu, zgodność z regulacjami prawnymi oraz bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Zakłady produkcyjne chcą zwiększać rentowność poprzez maksymalne usprawnienie działalności. Muszą spełnić rygorystyczne normy ochrony środowiska i ochronić pracowników przed dymami i pyłami. Firma Nederman służy pomocą we wszystkich tych kwestiach – w taki sposób tworzymy wartość. 

Oferujemy produkty i rozwiązania z zakresu filtrowentylacji przemysłowej, które spełniają wysokie oczekiwania odnośnie do jakości i dochodowości.  Naszą misją jest ochrona ludzi, planety i produktów przed szkodliwym wpływem procesów przemysłowych. W ten sposób przyczyniamy się do zwiększenia wydajności i ekologiczności produkcji oraz tworzenia bezpieczniejszych warunków pracy.  

Kształtuj Przyszłość dla Czystego Powietrza

W 2019 roku firma Nederman obchodziła 75-lecie istnienia. Od samego początku ideą działalności firmy było czyste powietrze. Obecnie środowisko i zrównoważony rozwój są bardziej istotne niż kiedykolwiek, a wymagania dotyczące aktywnego przyczyniania się do bardziej wydajnej produkcji i zmniejszania emisji w przemyśle rosną. Trwają prace nad kolejną generacją rozwiązań w zakresie zapewniania czystego, przemysłowego przepływu powietrza. Firma Nederman stoi na czele tego rozwoju. 

Nasi klienci dostosowują się do wymagań zmieniającego się świata – wprowadzają zrównoważone, bardziej elastyczne i wydajniejsze procesy produkcyjne, zwiększają poziom bezpieczeństwa w miejscach pracy, stosują te same normy produkcyjne wszędzie tam, gdzie prowadzą działalność. 

Takie przedsiębiorstwa chcą współpracować z dostawcami dzielącymi ich wartości i zaangażowanie w ekologiczną produkcję. Nederman kształtuje przyszłość dla  czystego powietrza.

Wartości korporacyjne

Nasze podstawowe wartości - orientacja na klienta, szacunek dla środowiska i odwaga w działaniu - są podstawą wszystkiego, co robimy.

Przeczytaj więcej o naszych Wartościach Korporacyjnych.

 

Historia firmy Nederman

Dowiedz się więcej o naszej długiej historii ochrony ludzi, planety i produktów przed szkodliwymi skutkami procesów przemysłowych w części: Historia Firmy Nederman.

 

Fakty w skrócie

  • 2400 pracowników w 25 krajach
  • Spółki Sprzedażowe i Dystrybutorzy w 50 krajach 
  • 13 zakładów produkcyjnych na 5 kontynentach
  • Grupa notowana na giełdzie NASDAQ OMX Sztokholm, przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji (NMAN)
  • Siedziba w Helsingborg, Szwecja 

 

Odpowiedzialny biznes 

Globalny system zarządzania zapewnia nam jednolite podejście i spójne globalne zastosowanie sposobu prowadzenia działalności biznesowej. Oprócz procesów biznesowych istnieje szereg kompleksowych dokumentów dotyczących polityki oraz wytycznych w sprawach, które dotyczą środowiska, odpowiedzialności społecznej i etyki biznesu. 

Długoterminowe cele i kryteria wydajności są zdefiniowane dla każdego oddziału i stanowią część planu biznesowego dla każdego z nich. Zarząd Grupy jest odpowiedzialny za kontrolę i rozwój w oparciu o model zarządzania Grupy. Uzupełniające kontrole wewnętrzne są przeprowadzane w celu oceny procesów i polityk biznesowych, aby zapewnić, że nasza działalność gospodarcza jest prowadzona zgodnie z wytycznymi.

Większość jednostek produkcyjnych, 18 z 20, posiada certyfikat zgodności z normą zarządzania jakością ISO 9001, natomiast 17 z 20 jednostek posiada certyfikat zgodności z normą zarządzania środowiskiem ISO 14001. Certyfikacja pozostałych jednostek planowana jest na rok 2023.

Kodeks postępowania

Działanie w odpowiedzialny i właściwy sposób ma dla firmy Nederman fundamentalne znaczenie i bardzo poważnie podchodzimy do takich kwestii, jak korupcja i przyjmowanie łapówek. Naszym celem jest edukowanie wszystkich pracowników w zakresie Kodeksu Postępowania firmy Nederman, aby nie dochodziło do naruszeń polityki antykorupcyjnej. Firma Nederman oczekuje również tego samego od swoich dostawców i dystrybutorów.

Kodeks Postępowania Firmy Nederman
Kodeks Postępowania dla Dostawców Firmy Nederman

 

 

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Download

Skontaktuj się z nami

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie różnorodnych wyzwań w przemyśle, a nasi Eksperci są kompetentni, pomocni i profesjonalni. Z Nami możesz być pewny, że dbamy o Ciebie i Twoje potrzeby. Możesz się z Nami skontaktować w każdej sprawie, od drobnego pytania po te bardziej skomplikowane. Dziękujemy za zainteresowanie Firmą Nederman.

Skontaktuj się z nami