Rozwiązania Nederman do transportowania i recyklingu materiałów

Przenoszenie i Recykling Materiałów

Odzyskiwanie i przetwarzanie materiałów odpadowych w celu zwiększenia rentowności i bezpieczeństwa środowiska

Nederman jest jednym z wiodących na świecie ekspertów w dziedzinie tworzenia rozwiązań do obsługi i recyklingu materiałów odpadowych z produkcji. Nasze produkty i rozwiązania dla eko-efektywnej produkcji przyczyniają się do poprawy ekonomiki produkcji, zwiększenia bezpieczeństwa miejsc pracy i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Pozwól nam pomóc Ci przekształcić wyzwania i koszty związane z transportem materiałów w zyski. Nederman oferuje kompletną linię produktów i rozwiązań:

 • Odciąg i filtracja
 • Produkty z certyfikatem ATEX dla pyłów wybuchowych
 • Rozwiązania w zakresie podciśnienia i transportu
 • Pojemniki magazynowe i silosy
 • Prasowanie, zagęszczanie i brykietowanie

Postępowanie z materiałami i ich magazynowanie

Efektywna i bezpieczna obsługa procesów i materiałów odpadowych pozwala pracownikom skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Właściwe obchodzenie się z materiałami i ich przechowywanie może zapobiec poważnym wypadkom, zatrzymaniu procesów, a nawet zamknięciu zakładu. 

Sprzęt firmy Nederman i indywidualnie zaprojektowane rozwiązania zoptymalizują Twoje możliwości w zakresie transportu i magazynowania oraz pomogą utrzymać bezpieczeństwo Twoich pracowników. Wiele z naszych produktów posiada certyfikat ATEX na łatwopalne pyły, dzięki czemu Twój zakład jest bezpieczny przed wybuchami pyłów. Nederman oferuje kompletną linię produktów i rozwiązań:

 • Pneumatycznych i podciśnieniowych systemów transportu
 • Odpylacze
 • Cyklony i separatory wstępne
 • Produkty z certyfikatem ATEX 
 • Kanały

Recykling produkcji

W wielu procesach przemysłowych często istnieją opłacalne możliwości recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów procesowych. Nederman działa w wielu segmentach, takich jak obróbka metalu, obróbka drewna, produkcja papieru, biżuterii i przetwórstwo spożywcze, projektując i zalecając rozwiązania optymalizujące zbieranie materiałów do ponownego wykorzystania wewnętrznego lub sprzedaży zewnętrznej. Firma Nederman oferuje kompletną linię produktów i rozwiązań:

 • Odciąg i filtracja
 • Produkty z certyfikatem ATEX dla pyłów wybuchowych
 • Systemy przenoszenia