Rozwiązania Nederman do transportowania i recyklingu materiałów

Transport i recykling materiałów

Odzyskiwanie i przetwarzanie odpadów zwiększa rentowność i przyczynia się do ochrony środowiska

Firma Nederman jest jednym z wiodących światowych ekspertów w zakresie tworzenia rozwiązań do transportu i recyklingu odpadów produkcyjnych. Nasze produkty i rozwiązania do eko-efektywnej produkcji przyczyniają się do poprawy ekonomiki produkcji, większego bezpieczeństwa w miejscu pracy i mniejszego wpływu na środowisko naturalne. Pomagamy w osiągnięciu zysków z zarządzania materiałami i kosztami. Firma Nederman oferuje kompletne linie produktów i rozwiązania w następujących obszarach:

 • Odciąg i filtracja
 • Produkty z certyfikatem ATEX do materiałów wybuchowych
 • Rozwiązania podciśnieniowe i przenośniki
 • Zbiorniki i silosy
 • Odwirowywanie, zgniatanie i brykietowanie

Transport i magazynowanie materiałów

Wydajne i bezpieczne metody postępowania z materiałami przemysłowymi i odpadami umożliwiają pracownikom skoncentrowanie się na podstawowych zadaniach. Odpowiednio transportując i magazynując materiały można zapobiec poważnym wypadkom, przestojom, a nawet zamknięciu zakładu. 

Urządzenia i rozwiązania firmy Nederman, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, pomagają zoptymalizować technologie transportu i magazynowania materiałów oraz zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Wiele z naszych produktów ma certyfikat ATEX, można więc stosować je do pracy z pyłami wybuchowymi bez ryzyka wybuchu. Firma Nederman oferuje kompletne linie produktów i rozwiązania w następujących obszarach:

 • Pneumatyczne i podciśnieniowe systemy transportu
 • Przenośniki mechaniczne
 • Silosy
 • Cyklony i odpylacze
 • Produkty z certyfikatem ATEX 
 • Rurociągi

Recykling odpadów produkcyjnych

W wielu procesach przemysłowych występują możliwości dochodowego recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów procesowych.  Firma Nederman działa w wielu segmentach rynku, takich jak obróbka metalu i drewna, branża papiernicza, produkcja biżuterii i przetwórstwo żywności, projektując i rekomendując rozwiązania do optymalnego zbierania materiałów do odzysku wewnątrz firmy lub sprzedaży zewnętrznej. Firma Nederman oferuje kompletne linie produktów i rozwiązania w następujących obszarach:

 • Filtrowanie chłodziwa
 • Kruszarki, prasy i brykieciarki do wiórów metalowych
 • Systemy przenośników
 • Odciąg i filtracja
 • Produkty z certyfikatem ATEX do materiałów wybuchowych