Rozwiązania do odciągu pyłów w branży obróbki kompozytów

Obróbka kompozytów

Poprawa warunków pracy, minimum przestojów i ochrona procesów produkcyjnych dzięki odpylaczom Nederman dla branży obróbki kompozytów

Coraz więcej produktów, od prostych elementów po skomplikowane komponenty, wykonywanych jest z materiałów kompozytowych. Kiedy materiały te poddawane są procesom cięcia, frezowania, obróbki albo polerowania, uwalniany jest potencjalnie wybuchowy pył, cząstki i włókna. Pyły wybuchowe są często na tyle drobne, że przedostają się do płuc człowieka, szczególnie podczas obróbki włókna szklanego. Pył jest w stanie przeniknąć przez skórę i wywołać reakcję przypominającą egzemę. Chłodziwa i płyny wykorzystywane do produkcji materiałów kompozytowych również wydzielają organiczne substancje i gazy, których wdychanie jest niebezpieczne.

Rozwiązania do pojedynczych stanowisk pracy i kompletnych linii produkcji materiałów kompozytowych

Produkty i systemy firmy Nederman do odciągu pyłów obejmują pełną gamę technologii zbierania pyłu z wykorzystaniem niskiego i wysokiego podciśnienia. Przygotowanie szerokiego zakresu odpylaczy wymagało intensywnych prac badawczo-rozwojowych i zastosowania najnowszych rozwiązań, koncentrujących się na łatwości obsługi i trwałości. Firma Nederman jest czołowym dostawcą produktów i systemów odpylających do odciągu pyłów u źródła w branży materiałów kompozytowych. Mamy doświadczenie w realizacji projektów na całym świecie. Klienci wybierają firmę Nederman ze względu na naszą fachową wiedzę, kwalifikacje personelu i zasoby, umożliwiające oferowanie rozwiązań chroniących procesy produkcyjne i gwarantujących wysoką jakość produktów.

Rozwiązania firmy Nederman umożliwiają wyeliminowanie zagrożenia u źródła

Najskuteczniejszym sposobem eliminacji zagrożeń jest odciąg bezpośrednio u źródła, tam, gdzie substancje niebezpieczne powstają podczas obróbki materiałów. W większości przedsiębiorstw systemy te mają kluczowe znaczenie dla całego procesu produkcji. Awarie wiążą się z zagrożeniem dla zdrowia, ale wpływają też na jakość produktów. Przestoje mogą okazać się bardzo kosztowne. Na przykład komponenty stosowane w samolotach albo turbinach powietrznych muszą być całkowicie pozbawione usterek; w przeciwnym razie konsekwencje mogą być katastrofalne. 

  • Poprawa warunków pracy
  • Minimum przestojów
  • Ochrona procesów produkcyjnych