Ramiona odciągowe do przemysłu przetwórstwa spożywczego

Przetwórstwo spożywcze

Łatwe czyszczenie w zakładach przetwórstwa spożywczego pomaga spełnić międzynarodowe wymogi dotyczące higieny

Firma Nederman oferuje produkty do środowisk zawierających pyły i gazy wybuchowe, w których wymagany jest wysoki poziom higieny.

Przestrzenie zagrożone wybuchem – potencjalne ryzyko

Pyły powstające w przemyśle przetwórstwa spożywczego, na które składa się np. mąka, zupy w proszku, przyprawy, dodatki smakowe czy cukier, mają właściwości wybuchowe. Mogą zagrażać bezpieczeństwu pracowników i urządzeń. 

Czystość w miejscu pracy 

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest minimalizacja występowania potencjalnie wybuchowych pyłów poprzez utrzymywanie czystości i porządku w miejscu pracy. Firma Nederman oferuje szeroką gamę rozwiązań przemysłowych, od prostych urządzeń o niskiej sile ssania do wysokowydajnych urządzeń przystosowanych do ciężkich warunków pracy. 

Stosowanie zatwierdzonych urządzeń

Iskry i wyładowania elektrostatyczne mogą wywołać wybuch. Stosując maszyny i urządzenia produkcyjne z obudowanymi układami elektronicznymi i odpowiednim uziemieniem, zmniejsza się ryzyko. 
Ramiona odciągowe, wentylatory i filtry firmy Nederman z certyfikatem ATEX są specjalnie zaprojektowane do bezpiecznego i sprawnego usuwania niebezpiecznych dymów, oparów i pyłów.

Minimalizacja efektów wybuchu

Ryzyko i efekty wybuchu można zminimalizować, instalując sprzęt odciągowy w bezpieczny i poprawny sposób. Można na przykład obudować urządzenia odciągowe albo umieścić je z dala od przestrzeni zagrożonej wybuchem. Firma Nederman ma duże doświadczenie w opracowywaniu odpowiednich rozwiązań. Należą do nich systemy odciągowe wyposażone w urządzenia zabezpieczające, dzięki którym można zapobiec rozprzestrzenianiu się pożarów i rozległym zniszczeniom.