Systemy odciągu spalin

Odciąg pyłów i dymów

Firma Nederman oferuje stacjonarne i przejezdne rozwiązania do odprowadzania i filtrowania pyłów i dymów powstających podczas spawania, cięcia i przygotowania powierzchni

Podczas spawania, cięcia i szlifowania powstają pyły i dymy, które zagrażają zdrowiu personelu i zanieczyszczają pojazdy i pomieszczenia. Stwierdzono, że odciąg bezpośrednio u źródła jest najbardziej efektywnym i skutecznym sposobem wychwytywania i usuwania dymów spawalniczych i podobnych. Stosując tę metodę można zminimalizować ryzyko narażenia spawacza lub operatora na działanie niebezpiecznych substancji. 

Niezbędne elementy do prawidłowego wychwytywania dymów spawalniczych u źródła to łatwy do ustawiania odciąg dymów z dobrze zaprojektowaną ssawką, odpowiedni przepływ powietrza przez odciąg i spawacz, który starannie ustawia ssawkę we właściwym położeniu, tak aby odciągnąć niebezpieczne dymy ze swojej strefy oddychania i uniknąć rozprzestrzeniania ich w pomieszczeniu. 

Odciąg pyłów i dymów spawalniczych u źródła przy pomocy ramion

Firma Nederman oferuje bogatą gamę ramion odciągowych o różnych konstrukcjach. Pełna elastyczność i łatwość ustawiania. Ramiona można mocować zarówno do stacjonarnych, jak i przejezdnych jednostek podciśnieniowych i filtrujących.

Ramiona odciągowe

Najskuteczniejsze rozwiązanie do odprowadzania i ograniczania dymów spawalniczych to odciąg blisko źródła lub bezpośrednio u źródła. Ramiona różnią się średnicą i długością, można je umieszczać 15–40 cm od urządzenia generującego dymy spawalnicze i zazwyczaj mają natężenie przepływu 850–1700 m3/h (500–1000 CFM). Różnorodność konstrukcji i wzorów sprawia, że dla każdego zastosowania znajdzie się odpowiedni model, czy ramię musi zmieścić się na ograniczonej przestrzeni roboczej, czy też musi sięgnąć na odległość przekraczającą 6 m. Firma Nederman oferuje szeroką gamę ramion odciągowych do dymów spawalniczych o różnych konstrukcjach, cechujących się pełną elastycznością i łatwością ustawiania, dostosowanych do wielu aplikacji. Ramiona można mocować zarówno do stacjonarnych, jak i przejezdnych jednostek podciśnieniowych i filtrujących.

Przygotowanie powierzchni

Śrutowanie polega na przygotowaniu powierzchni poprzez uderzanie jej strumieniem materiału ściernego (np. kulkami szklanymi, korundem, śrutem stalowym) pod wysokim ciśnieniem w celu wygładzenia nierównej powierzchni, szorstkowania powierzchni gładkiej, ukształtowania powierzchni albo usunięcia zanieczyszczeń takich jak farba albo rdza.

Dużym wyzwaniem podczas śrutowania jest upewnienie się, że ścierniwo nie zanieczyszcza otoczenia w miejscu pracy. Przygotowanie powierzchni należy przeprowadzać w pomieszczeniu zamkniętym. Zazwyczaj odbywa się to w wydzielonym pomieszczeniu do śrutowania, z dala od innych operacji. Śrutowane elementy trzeba albo przetransportować do pomieszczenia śrutowania i z powrotem, albo obudować, co zwiększa koszty operacyjne.

Przygotowanie powierzchni śrutownicą podciśnieniową

Śrutownice podciśnieniowe firmy Nederman zwiększają wydajność dzięki konstrukcji głowicy podciśnieniowej oraz ciągłemu, niepulsującemu strumieniowi ścierniwa. Oszczędność czasu dzięki szybszemu śrutowaniu większych powierzchni; oszczędność pieniędzy dzięki ograniczeniu przestojów i kosztów ścierniwa. Stosując śrutownice podciśnieniowe można pracować w trybie ciągłym i wykorzystywać to samo ścierniwo kilka razy, zależnie od typu ścierniwa. Podczas przygotowania powierzchni śrutownica zbiera pyły w plastikowych workach. Skuteczna separacja wstępna ścierniwa z automatycznym czyszczeniem filtrów przedmuchem wstecznym zapewnia długą żywotność filtrów.