Systemy odciągu spalin

Regulacje prawne dotyczące warsztatów samochodowych

Międzynarodowe i lokalne regulacje prawne dotyczące warsztatów samochodowych

OSHA (Agencja BHP Ministerstwa Pracy USA) 
www.osha.gov/SLTC/diesel exhaust

Normy emisji spalin z silników wysokoprężnych
www.dieselnet.com

OEHHA (Biuro Oceny Zagrożeń Stanu Zdrowotnego Środowiska USA)
www.oehha.ca.gov

EPA (Agencja Ochrony Środowiska USA)
www.epa.gov 

NIOSH (Krajowy Instytut BHP USA)
www.cdc.gov/niosh  

American Lung Association of California (Kalifornijskie Towarzystwo Chorób Płuc)
www.californialung.org  

EU-OSHA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) 
www.agency.osha.eu.int