Dymy spawalnicze

Zoptymalizuj system filtracji powietrza w Twoim przedsiębiorstwie.

Rozwiązania Nederman SmartFilter do odciągu dymów i pyłów łączą najnowsze technologie filtrowentylacji z łącznością IoT, podnosząc jakość powietrza, obniżając koszty operacyjne i zwiększając poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Czujniki i urządzenia kontrolne monitorują kluczowe komponenty, zapewniając niezawodne i wydajne działanie systemu. W połączeniu z subskrypcją zdalnego monitoringu, serwisu i pomocy technicznej, możesz objąć pełny nadzór nad filtrowentylacją przemysłową w Twoim przedsiębiorstwie.

Rozwiązania SmartFilter, dedykowane dla przepływu powietrza do 100 000 m3/h, można skonfigurować do konkretnych potrzeb klienta. Modułowa konstrukcja umożliwia stosowanie filtra jako urządzenia autonomicznego lub łączenie kilku filtrów w urządzenie wieloelementowe, spełniające bardziej złożone wymagania. Czy zakład ma ograniczoną powierzchnię lub wysokość pomieszczeń? Jednostki Nederman SmartFilter dostarczane są z rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb danego przedsiębiorstwa.  Umożliwia to modułowa konstrukcja, dostępność wielu różnych materiałów filtracyjnych i konfiguracji oraz bogata gama opcji i akcesoriów.

Od domysłów po fakty na temat filtracji z przyszłościową technologią i wsparciem technicznym, dzięki połączeniu rozwiązań Nederman SmartFilter do odciągu dymów i pyłów, z cyfrowym wglądem w ich funkcjonowanie. To jest wkład firmy Nederman w Twoje przejście w Industry 4.0 i koncepcję inteligentnej fabryki. Na całym świecie stosowana jest ta sama konstrukcja systemu w celu zoptymalizowania prac konserwacyjnych i pomocy technicznej. Systemy są w pełni zgodne z globalnymi regulacjami prawnymi, co ma szczególne znaczenie w przypadku pracy z pyłami wybuchowymi (ATEX/NFPA). Podejmij na czas środki zapobiegawcze, by uniknąć kosztownych przestojów.

Rozwiązania SmartFilter są optymalizowane z myślą o długim okresie eksploatacji filtra, łatwości konserwacji, niskim koszcie eksploatacji i skutecznej ochronie pracowników oraz zakładu.

Kluczowe elementy

Inteligentne kartridże filtracyjne
Systemy filtracyjne z MCP i LCP SmarFilter wykorzystują nowatorską konstrukcję kartridżów (zgłoszony patent). Kształt kartridża, pośredni między kwadratem a kołem, wykorzystuje kwadratową przestrzeń wewnątrz odpylacza w optymalny sposób i generuje większy przepływ powietrza w przeliczeniu na m2 – zmniejszając rozmiar i obrys systemu. 

Prostsza konserwacja i wymiana filtra dzięki dostępowi do kartridża od przodu (MCP) lub od góry (LCP). Dodatkowo, dostęp do kartridża od przodu umożliwia też zmieszczenie instalacji pod przeszkodami takimi jak strop, kanały wentylacyjne itp. Wymiana filtra nie wymaga narzędzi, zaś do prawidłowego uszczelnienia filtra stosowany jest ćwierćobrotowy mechanizm ryglujący. Pionowe ustawienie kartridżów zapobiega gromadzeniu się pyłu na materiale filtrującym.

Czujniki i inteligentny system czyszczący
Czujniki monitorują funkcjonowanie kluczowych podzespołów poprzez pomiar ważnych parametrów tj., ciśnienie, przepływ powietrza, poziom wypełnienia pojemnika na pył, emisje oraz wydajność systemu czyszczenia filtra. W zależności od zastosowania i konfiguracji produktu, dostępne są różne zestawy czujników. MCP SmartFilter i LCP Smartfilter wyposażone są w funkcję zaawansowanego czyszczenia, wykorzystującą opatentowane technologie IntelliPULSE™ i UniClean®. Funkcja czyszczenia pomaga obniżyć koszty zużycia energii i zapewnia długi okres eksploatacji materiałów filtracyjnych.

Platforma cyfrowa – IoT Ready

Rozwiązania Nederman SmartFilter są gotowe na IoT. Oznacza to gotowość do podłączenia do działającego w chmurze rozwiązania analitycznego o nazwie Nederman Insight Analytics. Narzędzie to zapewnia szczegółowe dane bieżące i wcześniej zgromadzone na temat działania filtra, ostrzeżeń i alarmów przy wyznaczonych progach, co umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów. Dostępne jest zarówno w sieci, jak i w postaci aplikacji, zapewniając pełną dostępność i elastyczność. Dowiedz się więcej o naszych modułach monitorujących i planach subskrypcji; myAir.

 

Nie wiesz, który SmartFilter odpowiada twoim potrzebom?

W skrócie – dlaczego potrzebujesz urządzenia Nederman SmartFilter?

Rozwiązanie to wyposażone jest w wiele funkcji gwarantujących długi okres eksploatacji filtra i niższy koszt eksploatacji. Umożliwia użytkownikom łatwiejszą obsługę i konserwację systemu filtrowentylacji, co przekłada się na wyższą wydajność zakładu, większe bezpieczeństwo pracowników, zgodność z regulacjami prawnymi oraz obniżenie zużycia energii. Skontaktuj się z naszym lokalnym przedstawicielem handlowym i rozpocznij proces doboru rozwiązania dostosowanego do potrzeb Twojej firmy. Służymy pomocą.

 

 

Skontaktuj się z nami