Førende i filtrering af brændbart støv: Udfordringer og løsninger til ATEX certificeringer

Der er mange forskellige måder at designe et støvopsamlingssystem på, men når støvet er brændbart, skal regler og standarder opfyldes for at give kompatible, sikre systemer. Hos Nederman påtog vi os udfordringen med at certificere en af de vigtigste komponenter i vores systemer til håndtering af brændbart støv. Dette for at opnå maksimal fleksibilitet i systemdesign, så vores kunder drager fordel de laveste omkostninger ved deres systemer. Dette krævede, at vi startede med vores tilbageslagsklap til eksplosionsisolering, CARZ-N og fandt måder at certificere den til det bredeste udvalg af anvendelser.

Push eller pull? To forskellige opsamlingssystemer til brændbart støv

Støvopsamlingssystemer har forskellige komponenter og design afhængigt af deres anvendelse. I pull-applikationer er ventilatoren placeret i enden af støvopsamlingssystemet og trækker luft gennem støvopsamleren. I denne installation arbejder ventilatoren således på den "rene side" og er aldrig i kontakt med støv. Det er den mest almindelige type installation i dag. Dette er vigtigt, hvis du arbejder med støv, der kan være slidende, da det ellers ville slide din ventilator og øge vedligeholdelsen.
 
Det andet støvopsamlingssystem kaldes et push-system. I push-systemet er ventilatoren placeret før støvopsamleren og blæser luft og støv ind i den. For ikke at beskadige ventilatoren er dette system kun egnet til brug med støv fra ikke-slibende materialer som træ. En stor fordel ved push-systemet er, at det er muligt at gøre det mere energieffektivt.  Mens det kræver en stor ventilator i et pull-system at trække støvet gennem støvopsamleren, kan der anvendes flere mindre ventilatorer i et push-system. Hvis kun en lille del af fabrikkens processer skal køre kontinuerligt, og andre processer kun kører en del af tiden, kan den del af systemet, der ikke er nødvendig, slukke helt, hvilket sparer energi. I nogle installationer kræver visse maskiner eller processer meget mere statisk tryk (sugekraft) for at fjerne genereret støv og røg, end ved anden drift. At adskille disse processer med deres egen ventilator og reducere systemets samlede strømbehov betyder øjeblikkelige energibesparelser. Det tager lidt mere tid at konstruere og designe et system til push-drift, men det betyder større energibesparelser og lavere ejerskabsomkostninger end traditionelle pull-systemtyper.

Tilbageslagsklapper til eksplosionsisolering forhindrer eksplosioner i at sprede sig

En tilbageslagsklap til eksplosionsisolering er en sikkerhedsanordning designet til at beskytte faciliteter, personer og drift, hvis der opstår en eksplosion inde i en støvopsamler. Når ventilatoren på støvopsamlingssystemet er tændt, åbnes tilbageslagsklappen, så luft og støv kan passere gennem støvopsamleren. Hvis der opstår en eksplosion inde i støvopsamleren, vil dens trykbølge automatisk forårsage, at tilbageslagsklappen lukkes, og der skabes en barriere, som forhindrer eksplosionen i at bevæge sig længere gennem rørsystemet.

Afprøvning af store støvopsamlingssystemer i et stenbrud i Sverige

For at virksomheder i træbearbejdningsindustrien kan bruge den energieffektive push-installation i deres støvopsamlingssystem, omfatter det anbefalede systemdesign ATEX-certificerede tilbageslagsklapper til eksplosionsisolering. For at teste tilbageslagsklapper til eksplosionsisolering skal man simulere en eksplosion i et støvopsamlingssystem for at verificere, at tilbageslagsklappen lukker og låses i position, hvilket forhindrer eksplosionen i at sprede sig længere ud i rørsystemet. Derefter nulstilles og gentages denne proces med en ændring af testbetingelserne, indtil du har simuleret alle mulige måder, du har til hensigt at bruge enheden på. Baseret på komplet gennemtestning af alle de tilsigtede anvendelser af enheden, kan der udstedes et ATEX-certifikat, der angiver de parametre, som enheden er blev testet med.
 
I årevis har Nederman tilbudt push filtersystemer til træindustrien. Med nye ATEX-test- og certificeringskrav skulle der designes og testes en ny udgave af vores tilbageslagsklap til eksplosionsisolering. Da vi undersøgte mulighederne for at teste vores store tilbageslagsklapper til push-systemer, blev det klart, at der var et problem. Testfirmaerne, som vi arbejdede sammen med, havde ikke et område, der var stort nok til helt at teste hele produktserien for push-applikationen. Ofte har de virksomheder, der kan udstede ATEX-certificeringer (bemyndigede organer) og kan teste komponenter og tilbehør til systemer til håndtering af brændbart støv, deres egne begrænsninger i, hvad og hvordan de kan teste. Dette har medført en reduktion af de muligheder for systemdesign, producenterne har at vælge imellem i dag.
 
I modsætning til mange af vores konkurrenter, der har givet op eller er tilfredse med, hvad de kunne teste og blive certificeret for, tog vi hos Nederman fat på at løse dette problem, da det er det bedste for vores kunder, og da vores kunder efterspørger energieffektive systemer. Derfor har vi ved hjælp af vores viden om opsamlingssystemer til støv og brændbart støv undersøgt alle sikkerhedsspørgsmål og -krav på et eksternt teststed, og skabt vores eget teststed ved et stenbrud i Sverige.  Da vi ikke kan certificere vores eget produkt, inviterede vi en ATEX-bemyndiget instans til vores sted for at overvåge og afslutte testen af vores nye CARZ-N tilbageslagsklap til eksplosionsisolering.

ATEX-certificerede tilbageslagsklapper til eksplosionsisolering til træbebearbejdningsindustrien

Vi har brugt vores teststed til at udforske og analysere mange forskellige konfigurationer af støvopsamlingssystemer og -designs, herunder både push- og pull-systemer. Testresultaterne viser, at vores tilbageslagsklapper til eksplosionsisolering bestod med alle de forskellige konfigurationer, vi afprøvede, og der blev udstedt en ATEX-certificering med angivelse af alle de godkendte designparametre. Nederman tilbyder endnu en gang filtersystemer med push-funktion til vores træbebearbejdningskunder, så de kan skabe et sikkert arbejdsmiljø og samtidig reducere energiforbruget. 

Processen med at bygge og bruge vores helt eget teststed har været en værdifuld læringserfaring, samtidig med at vi udvider vores store viden om sikker håndtering af brændbart støv. Har du spørgsmål til vores tilbageslagsklapper til eksplosionsisolering? Kontakt os! Besøg også vores Videnscenter for andre interessante artikler.