Ledende innen filtrering av eksplosivt støv: Utfordringer og løsninger ved ATEX-sertifisering

Det er mange måter å utvikle et system for støvoppsamling på, men når støvet er eksplosivt må alle regler og standarder oppfylles slik at systemene er trygge i bruk. Hos Nederman tok vi utfordringen om å sertifisere en viktig komponent innen filtrering av eksplosivt støv for å tilby optimal fleksibilitet i et systemdesign. På denne måten kan vi også tilby våre kunder lave eierkostnader. Vi startet med CARZ-N, klappventil for eksplosjonsisolering, for å finne måter å sertifisere denne på i et bredest mulig utvalg av bruksområder.

overtrykk eller undertrykk? To ulike systemer for støvoppsamling for eksplosivt støv

Systemer for støvoppsamling er utstyrt med ulike komponenter og design avhengig av bruksområde. I undertrykksystemet er viften plassert helt i enden av systemet for støvoppsamling, og trekker luften gjennom filteret. I denne installasjonen jobber altså viften på den «rene siden» og kommer aldri i kontakt med støv. Dette er den vanligste installasjonen i dag. Dette er viktig hvis du jobber med støv som blåsemateriale ettersom dette kan slite ut viften og øke vedlikeholdet.
 
Det andre systemet for støvoppsamling kalles overtrykksystem. I overtrykksystemet er viften plassert foran filteret, og skyver inn luft og støv. For å ikke skade viften er dette systemet kun egnet ved arbeid med støv som ikke kommer fra blåsemateriale slik som tre. En stor fordel med overtrykksystemet er muligheten til å gjøre det mer energieffektivt. I et undertrykksystem er det én stor vifte som trekker støvet gjennom filteret, mens det brukes flere mindre vifter i et overtrykksystem. Når kun en liten del av anleggets prosesser må kjøre kontinuerlig og andre prosesser kun kjører deler av tiden, kan den delen av systemet som ikke er i bruk slås helt av for å spare energikostnader. I enkelte installasjoner krever visse maskiner eller prosesser mye mer statisk trykk (sugekraft) for å fjerne støvet og røyken som genereres enn i andre operasjoner. Å separere disse prosessene med egne vifter, og dermed redusere systemets samlede kraftbehov, gir umiddelbare energibesparelser. Det tar litt mer tid å utvikle og designe et overtrykksystem, men dette gir også økte energibesparelser og lavere eierkostnader i forhold til tradisjonelle undertrykksystemer.

Klappventiler for eksplosjonsisolering hindrer at eksplosjoner sprer seg

En klappventil for eksplosjonsisolering er en sikkerhetsanordning som er utviklet for å beskytte anlegg, mennesker og operasjoner hvis det oppstår en eksplosjon i et filtersystem. Når viften på filtersystemet er slått på, vil klappventilen for eksplosjonsisolering åpnes slik at luft og støv kan passere gjennom filteret. Hvis det oppstår en eksplosjon inne i filteret vil trykkbølgen automatisk føre til at klappventilen for eksplosjonsisolering lukkes, og oppretter en sperre som hindrer at eksplosjonen spres til rørene/kanalene.

Testing av store systemer for støvoppsamling i et steinbrudd i Sverige.

For at bedrifter innen treforedling kunne bruke en energieffektivt overtryksinstallasjon i et filtersystem , måtte vi inkludere ATEX-sertifiserte klappventiler for eksplosjonsisolering. ved testing av klappventiler for eksplosjonsisolering må du simulere en eksplosjon i filteret for å få bekreftet at klappventilen for eksplosjonsisolering lukkes og låses på plass, noe som hindrer at eksplosjonen spres videre til rør-/kanalsystemet. Deretter nullstilles og gjentas denne prosessen med andre testforhold til du har simulert alle mulige scenarioer. Basert på vellykket testing av all tiltenkt bruk av apparatet, kan det utstedes et ATEX-sertifikat som lister opp parametrene enheten ble testet for.
 
Nederman har i flere år tilbudt overtrykksbaserte filtersystemer innen treforedling. Med ny ATEX-test og nytt sertifiseringsprogram, måtte vi utvikle og teste en ny klappventil for eksplosjonsisolering. Da vi utforsket mulighetene for å teste våre store enheter for overtrykkssystemer, var det tydelig at vi hadde et problem. Testselskapene vi samarbeidet med hadde ikke nok plass til å teste produktutvalget av overtrykksystemer. Selskapene som tilbyr ATEX-sertifisering og som kan teste komponenter og tilbehør for eksplosivt støv, har begrensninger over hvilke produkter de kan teste og hvordan de kan testes. Dette har ført til færre systemdesignalternativer som produsentene kan velge mellom per i dag.
 
Men i motsetning til mange av våre konkurrenter som har gitt opp eller er tilfreds med hva de kunne teste og sertifiseres for, tok Nederman denne utfordringen på strak arm for å løse denne problemet og finne den beste løsningen for våre kunder via mest mulig energieffektive systemer. Ved å bruke vår industriledende kompetanse innen eksplosivt støv og filtersystemer i tillegg til evaluering av sikkerhetsproblemer og krav til et avsidesliggende testanlegg, skapte vi vårt eget testanlegg i et steinbrudd i Sverige.  Ettersom vi ikke kan sertifisere våre egne produkter, inviterte vi et selskap som tilbyr ATEX-sertifisering til å overvåke og gjennomføre all testing av våre nye CARZ-N klappventiler for eksplosjonsisolering.

ATEX-sertifiserte klappventiler for eksplosjonsisolering innen treforedling

Vi brukte vårt testanlegg til å utforske og analysere mange ulike konfigurasjoner og design av systemer for støvoppsamling, inkludert både overtrykk og undertrykksystemer. Testresultatene viser at våre klappventiler for eksplosjonsisolering besto alle de ulike konfigurasjonene vi testet de for, og det ble utstedt et ATEX-sertifikat for alle godkjente designparametre. Nederman tilbyr igjen overtrykksbaserte filtersystemer til våre kunder innen treforedling slik at de både kan skape et trygt arbeidsmiljø og redusere energiforbruket. 

Prosessen med å bygge og bruke vårt testanlegg har vært en nyttig læreprosess samtidig som vi har utvidet vår kompetanse innen sikker håndtering av eksplosivt støv. Har du spørsmål om våre klappventiler for eksplosjonsisolering? Kontakt oss! Besøk også vårt kunnskapssenter for andre interessante artikler.