ผู้นำด้านการกรองฝุ่นที่ติดไฟได้: ความท้าทายและโซลูชั่นในการรับรองมาตรฐาน ATEX

การออกแบบระบบดักฝุ่นนั้นทำได้หลายวิธี แต่เมื่อฝุ่นนั้นติดไฟได้ เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ที่ Nederman เรารับมือกับความท้าทายในการรับรองส่วนประกอบสำคัญของระบบดักฝุ่นติดไฟได้ เพื่อให้ความยืดหยุ่นสูงสุดในการออกแบบระบบ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากโอกาสลดต้นทุนการครอบครองให้ต่ำที่สุด การจะทำเช่นนี้ได้นั้นต้องเริ่มจากวาล์วแผ่นจำกัดแรงระเบิด CARZ-N และหาวิธีทำให้ผ่านการรับรองเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบที่สุดเท่าที่จะทำได้

ผลักหรือดึง? ระบบดักฝุ่นสองแบบที่แตกต่างกันสำหรับฝุ่นแบบติดไฟได้

ระบบดักฝุ่นมีส่วนประกอบและการออกแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน ในการออกแบบระบบแบบดึง พัดลมจะตั้งอยู่ที่ปลายสุดของระบบดักฝุ่น และดึงอากาศผ่านอุปกรณ์ดักฝุ่น ดังนั้น ในการติดตั้งนี้ พัดลมจะทำงานที่ “ด้านสะอาด” และจะไม่สัมผัสกับฝุ่นเลย ระบบนี้เป็นระบบที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน นี่เป็นสิ่งจำเป็นถ้าคุณทำงานกับฝุ่นที่อาจทำให้เกิดการเสียดสี เพราะไม่เช่นนั้น พัดลมของคุณจะสึกหรอและทำให้ต้องซ่อมบำรุงบ่อยขึ้น
 
ระบบดักฝุ่นอีกระบบหนึ่งนั้นเรียกว่าระบบแบบผลัก ในระบบแบบผลัก จะติดตั้งพัดลมไว้ก่อนเครื่องดักฝุ่น เพื่อผลักอากาศและฝุ่นเข้าไป เพื่อไม่ให้พัดลมเสียหาย ระบบนี้เหมาะที่จะใช้ทำงานกับฝุ่นจากวัสดุที่ไม่มีคุณสมบัติเสียดสีเท่านั้น เช่น ไม้ ข้อได้เปรียบที่ดีเยี่ยมของระบบแบบผลักก็คือ สามารถสร้างระบบที่ประหยัดพลังงานได้  ในระบบแบบดึง พัดลมขนาดใหญ่หนึ่งตัวจะดึงฝุ่นผ่านเครื่องดักฝุ่น ส่วนในระบบแบบผลัก จะใช้พัดลมขนาดเล็กหลายตัวได้ หากมีกระบวนการส่วนเล็กๆ ของโรงงานที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง และกระบวนการที่เหลือทำงานเป็นครั้งคราว เราก็ปิดส่วนที่ทำงานเป็นครั้งคราวไปได้เลยเพื่อการประหยัดพลังงาน ในระบบบางรูปแบบ เครื่องจักรหรือกระบวนการบางอย่างต้องการแรงดันสแตติก (แรงในการดูด) เพื่อดูดฝุ่นและควันมากกว่างานอื่นๆ การแยกกระบวนเหล่านี้ออกมาและใช้พัดลมของตัวเองพร้อมลดการใช้พลังงานโดยรวมของระบบก็จะทำให้ประหยัดพลังงานได้ทันที การประดิษฐ์และออกแบบระบบแบบผลักนั้นใช้เวลานานกว่าเล็กน้อย แต่ก็ช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการครอบครองได้มากเมื่อเทียบกับระบบการดึงแบบดั้งเดิม

วาล์วแผ่นจำกัดแรงระเบิดจะช่วยหยุดไม่ให้แรงระเบิดแพร่กระจาย

วาล์วแผ่นจำกัดแรงระเบิดเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสถานที่ปฏิบัติงาน ผู้คน และการทำงาน หากมีการระเบิดเกิดขึ้นภายในเครื่องดักฝุ่น เมื่อเปิดพัดลมของระบบเครื่องดักฝุ่น วาล์วแผ่นจำกัดแรงระเบิจะเปิดออก ทำให้อากาศและฝุ่นผ่านเข้าไปในเครื่องดักฝุ่นได้ หากกำลังจะเกิดการระเบิดภายในเครื่องดักฝุ่น คลื่นแรงดันที่เกิดขึ้นจะทำให้วาล์วแผ่นจำกัดแรงระเบิดปิดโดยอัตโนมัติ ทำหน้าที่เป็นกำแะงหยุดการระเบิดไม่ให้แพร่กระจายไปตามท่อ

การทดสอบระบบเครื่องดักฝุ่นขนาดใหญ่ในเหมืองหินที่ประเทศสวีเดน

สำหรับบริษัทในธุรกิจงานไม้ที่สามารถใช้ระบบดักฝุ่นแบบผลักที่ประหยัดพลังงานได้นั้น เราแนะนำให้ออกแบบระบบโดยใช้วาล์วแผ่นจำกัดแรงระเบิดที่ผ่านการรับรองโดย ATEX เพื่อทดสอบวาล์วแผ่นจำกัดแรงระเบิด คุณจะต้องจำลองระบบดักฝุ่นที่เกิดระเบิดขึ้นภายในเครื่องดักฝุ่น เพื่อรับรองว่าฝาของวาล์วแผ่นจำกัดแรงระเบิดนั้นปิดและล็อคเข้าที่ หยุดการระเบิดไม่ให้แพร่กระจายไปในระบบท่อ จากนั้น ให้คุณรีเซ็ตและทดสอบกระบวนการนี้ซ้ำโดยเปลี่ยนเงื่อนไขการทดสอบ จนกว่าจะจำลองสถานการณ์การใช้อุปกรณ์ที่คุณต้องการครบทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ที่ต้องการครบทุกรูปแบบสำเร็จแล้ว ก็จะสามารถออกใบรับรอง ATEX ที่แจกแจงรายการพารามิเตอร์การทดสอบอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบ
 
Nederman ให้บริการระบบดักฝุ่นแบบผลักแก่อุตสาหกรรมงานไม้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ด้วยโปรแกรมทดสอบและรับรองมาตรฐาน ATEX ใหม่ที่เกิดขึ้น เราจึงจำเป็นต้องสร้างและทดสอบวาล์วแผ่นจำกัดแรงระเบิดรุ่นใหม่ให้สอดรับมาตรฐานดังกล่าว ระหว่างที่เราสำรวจทางเลือกในการทดสอบอุปกรณ์ระบบผลักที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น เราก็พบปัญหาตามมา บริษัททดสอบที่เราทำงานด้วยนั้นไม่มีพื้นที่กว้างพอที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบผลักได้อย่างครบถ้วน ส่วนมากแล้ว บริษัทผู้ทำหน้าที่รับรองมาตรฐาน ATEX (หน่วยงานตรวจสอบอิสระ) ที่สามารถทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมของระบบดักฝุ่นที่ติดไฟได้นั้น มีข้อจำกัดในสิ่งที่ตนทดสอบได้และวิธีการทดสอบ ซึ่งทำให้ปัจจุบันผู้ผลิตมีทางเลือกในการออกแบบระบบน้อยลง
 
เราแตกต่างจากคู่แข่งหลายรายของเราที่ยอมล้มเลิกหรือพอใจกับสิ่งที่พวกเขาทดสอบและขอมาตรฐานรับรองได้ พวกเราที่ Nederman พยายามแก้ไขปัญหานี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเรา และเพื่อระบบที่ประหยัดพลังงานอย่างที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้น ด้วยความรู้ด้านฝุ่นที่ติดไฟได้และระบบดักฝุ่นในระดับแนวหน้าของวงการ รวมถึงเพื่อแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทดสอบระยะไกล เราจึงสร้างศูนย์ทดสอบของตนเองขึ้นที่เหมืองหินในประเทศสวีเดน  เนื่องจากเราให้การรับรองผลิตภัณฑ์ของตนเองไม่ได้ เราจึงเชิญหน่วยงานตรวจสอบอิสระผู้รับรองมาตรฐาน ATEX มาที่ศูนย์ทดสอบของเราเพื่อควบคุมดูแลและดำเนินการทดสอบวาล์วแผ่นจำกัดแรงระเบิด CARZ-N รุ่นใหม่

วาล์วแผ่นจำกัดแรงระเบิดที่ผ่านการรับรอง ATEX สำหรับอุตสาหกรรมงานไม้

เราใช้ศูนย์ทดสอบของเราเพื่อสำรวจและวิเคราะห์รูปแบบการติดตั้งและการออกแบบระบบดักฝุ่นต่างๆ มากมายหลายรูปแบบ ทั้งแบบผลักและแบบดึง ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าวาล์วแผ่นจำกัดแรงระเบิดของเราผ่านการทดสอบในทุกรูปแบบการติดตั้งที่ทดสอบ พร้อมทั้งผ่านการรับรอง ATEX ซึ่งระบุในพารามิเตอร์การออกแบบทั้งหมดที่ผ่านการอนุมัติ เป็นอีกครั้งที่ Nederman สามารถให้บริการระบบดักฝุ่นแบบผลักแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมงานไม้ ทำให้พวกเขามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยพร้อมลดการใช้พลังงานไปพร้อมๆ กัน 

กระบวนการสร้างและใช้ศูนย์ทดสอบของเราเองนั้น เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่า อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพูนความรู้ในการจัดการกับงานที่เกิดฝุ่นแบบติดไฟได้ คุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวาล์วแผ่นจำกัดแรงระเบิดของเราไหม? ติดต่อเรา! นอกจากนี้ โปรดไปที่ศูนย์ความรู้เพื่ออ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ