Udsugningssystemer til udstødningsgasser giver sikrere arbejdspladser for reddere og mekanikere

I et arbejdsmiljø med farlig røg er det helt afgørende at have et effektivt og praktisk udsugningssystem til udstødningsgasser på plads. Nogle udrykningskøretøjer som f.eks. brandbiler udsender dieseludstødningsgasser. Dette er farlige partikler, som skal fjernes på en måde, der dels sikrer personalets sikkerhed og dels gør det muligt for køretøjerne at rykke hurtigt ud fra stationen i tilfælde af en ulykke.

Hvis man arbejder i nærheden af dieseldrevne køretøjer er der risiko for, at man udsættes for røggasser

Dieseludstødningsgasser på arbejdspladsen er et problem i alle erhverv, hvor personalet arbejder i miljøer, hvor de regelmæssigt kommer i kontakt med dieseldrevne køretøjer. Dette omfatter f.eks. flere kategorier af reddere, paramedicinere og brandmænd, men også mekanikere og andre, der arbejder på autoværksteder, og som regelmæssigt skal servicere køretøjer i forbindelse med diagnosticering, rengøring af motor og brændstofinjektor, regenerering af dieselpartikelfiltre og andre vedligeholdelsesformål.

Dieseludstødningsgasser er kræftfremkaldende og kan også give andre helbredsproblemer

Dieseludstødningsgasser udgøres af forskellige gasarter og partikler. Disse gasser og partikler kommer man nemt til at indånde, og partiklerne kan trænge dybt ind i det menneskelige åndedrætssystem, hvilket forværrer åndedrætsproblemer og muligvis fører til hjerte-kar-sygdomme og andre sygdomme; endda kræft. Brandmænd er blandt de professioner, der er mest udsat for risikoen for dieseludstødningsrelaterede sygdomme. Det betyder, at ud over, at deres arbejde er særdeles farligt, når de er på en opgave, så står de også over for sundhedsrisici tilbage på stationen.

Slanger fra køretøjernes udstødningsrør reducerer eksponeringen af dieseludstødningsgasser kraftigt

Nedermans udsugningssystemer til udstødningsgasser til køretøjer består hovedsageligt af slanger og mundstykker, der f.eks. er monteret over køretøjerne på brandstationer, ambulancepladser eller værksteder. Mundstykkerne er lette at fastgøre på udstødningsrøret på en brandbil, når den ankommer til sin holdeplads, hvor slangerne suger røgen lige ved kilden og forhindrer den i at sprede sig til personalet. Dissse systemer kan fastgøres ved hjælp af mekaniske magneter, pneumatiske magneter, magneter fremstillet af sjældne jordarter eller elektromagneter. I de magnetisk kontrollerede systemer, der kaldes Magna Track og Magna Railforbindes udstødningsslangen med brandbilen ved hjælp af en elektromagnet. Når køretøjet forlader stedet, løsnes slangen nemt, så det ikke medfører forsinkelser, og slangen er klar til at suge dieseludstødningsgasser igen, så snart brandbilen vender tilbage til stationen.

Magna Rail-systemer kan betjene flere køretøjer samtidig

På en stor brandstation kan der være behov for at betjene flere køretøjer samtidig. Magna Rail og Magna Rail Green kan betjene henholdsvis fire og to køretøjer samtidig. Der er gode muligheder for tilpasning af begge løsninger, afhængigt af anlæggets type, størrelse og dets driftskrav.

Andre fordele ved slanger til udsugning af udstødningsgasser

Når man bruger systemer som f.eks. Pneumatic Track, Pneumatic Rail, Magna Track og Magna Rail giver det fordele ud over dem, der har forbindelse med udsugningseffektivitet og personalets helbred. Det, at slangerne er ophængt ovenfra, hjælper med at holde stationens/værkstedets gulv fri. Slangerne er særdeles holdbare og robuste. De kræver meget lidt vedligeholdelse og holder i mange år. Sidst, men ikke mindst, har disse systemer resulteret i betydeligt renere arbejdsmiljøer med meget mindre sod og støv på alt fra væggene og køretøjernes overflader til udstyret og allervigtigst brandmændenes tøj og udrykningsudstyr.

Videoen herunder viser noget af Nedermans arbejde på nogle brandstationer i Christchurch, New Zealand.


Siden udstillingen af vores første udsugningssystemer til brandstationer i 1987 er der blevet installeret over 100.000 Nederman-systemer på brandstationer over hele verden. Derudover har Nederman leveret statisk udsugning af udstødningsgasser fra køretøjer til adskillige værksteder på brandstationer samt udsugning af svejserøg og benchtop-udsugningssystemer. Hvis du ønsker at vide mere om vores arbejde inden for dette område, er du velkommen til at kontakte mig på info@nederman.dk. Du kan også finde en lang række artikler om Nedermans løsninger inden for områder som udsugning af svejserøg, støvopsamling og olietåge- og olierøgsfiltrering her på Nedermans Videnscenter.