Avgasutsugssystem gör arbetsplatsen säkrare för räddningspersonal och mekaniker

I en arbetsmiljö där det förekommer farliga gaser är ett effektivt och lättanvänt avgasutsugssystem en väsentlighet. Vissa uttryckningsfordon som t.ex. brandbilar släpper ut dieselavgaser. Avgaserna innehåller farliga partiklar som måste avlägsnas på ett sätt som både säkerställer säkerheten för personalen och fordonens förmåga att snabbt kunna lämna stationen när larmet går.

Att arbeta i närheten av fordon med dieselmotorer innebär en risk att utsättas för dieselavgaser

Dieselavgaser på arbetsplatsen är ett problem i alla yrken där personalen arbetar i miljöer där de regelbundet kommer i kontakt med dieseldrivna fordon. Detta omfattar flera kategorier av räddningspersonal, exempelvis ambulanspersonal och brandmän, men även mekaniker och annan verkstadspersonal som regelbundet behöver starta fordon för diagnostik, rengöring av motorer och insprutningssystem, byte av dieselpartikelfilter och annat underhåll.

Dieselavgaser är cancerframkallande och kan orsaka andra hälsoproblem

Dieselavgaser består av olika gaser och partiklar. Dessa gaser och partiklar är lätta att andas in och partiklarna kan tränga djupt in i andningsorganen, förvärra andningsproblem och eventuellt orsaka hjärt- och lungsjukdomar; även cancer. Brandmän är en av de mest utsatta yrkesgrupperna när det gäller risker i samband med exponering till dieselavgaser – förutom att de utför farliga släckningsarbeten utsätts de dessutom för hälsorisker på själva brandstationen.

Avgasutsug minskar avsevärt exponeringen till dieselavgaser

Nedermans avgasutsugssystem består huvudsakligen av slangar och munstycken monterade ovanför fordonen i t.ex. brandstationer, ambulansstationer eller fordonsverkstäder. På en brandbil är munstycket enkelt att fästa på avgasröret när brandbilen anländer vid infartsporten, där slangarna suger ut avgaserna direkt vid källan och förhindrar att de sprids i omgivningen och till personalen. Dessa system kan ansluta mekaniskt, pneumatiskt eller med magneter eller elektromagneter. I de magnetiskt kontrollerade systemen, kallade Magna Track och Magna Rail, ansluts utsugsslangarna till fordonet med en elektromagnet. När fordonet lämnar platsen kopplas slangen smidigt loss, utan någon fördröjning och är redo att suga ut dieselavgaser igen när fordonet återvänder till stationen.

Magna Rail-system kan betjäna flera fordon samtidigt.

I en större brandstation kan flera brandbilar behöva betjänas samtidigt. Magna Rail och Magna Rail Green kan hantera fyra respektive två fordon samtidigt. Båda lösningarna erbjuder många anpassningsmöjligheter beroende på storlek och typ av anläggning och dess operativa krav.

Ytterligare fördelar med avgasutsugsslangar

System som Pneumatic Track, Pneumatic Rail, Magna Track och Magna Rail erbjuder även andra fördelar förutom effektiv utsugskapacitet och bättre personalhälsa. Upphängda slangar håller stationens/verkstadens golv fritt från hinder. Slangarna är dessutom mycket robusta och slitstarka och kräver väldigt lite underhåll under många år. Sist men inte minst, ger dessa system en avsevärt renare arbetsmiljö med mycket mindre sot och damm på allt från väggar och fordon till utrustning och – viktigast av allt – brandmännens arbetskläder och skyddsutrustning.

Videon nedan visar några av Nedermans installationer på brandstationer i Christchurch, Nya Zeeland.


Sedan installationen av vårt första avgasutsugssystem på en brandstation 1987, har fler än 100 000 Nederman-system installerats i brandstationer över hela världen. Utöver detta har Nederman försett ett flertal brandstationer med statiska avgasutsug, rökutsug för svetsning och utsugsarmar. Om du vill veta mer om vårt arbete inom detta område är du välkommen att kontakta en av våra säljare i Sverige info@nederman.se. Det finns även en mängd artiklar om andra lösningar från Nederman, exempelvis utsug för svetsrök, dammavskiljning och filtrering av oljedimma och oljerök här på Nederman Knowledge Center.