Løsninger til effektiv udsugning af udstødningsgasser på brand- og udrykningsstationer

Udstødningsemissioner fra en koldstartet motor kan nå giftige niveauer på få minutter i et lukket rum. Udsugningssystemer til udstødningsgasser, der er designet specielt til udrykningskøretøjer, fjerner udstødningsgasserne lige ved udstødningsrøret, hvilket er den mest effektive udsugningsmetode.

Hold dit arbejdsmiljø sikkert og rent 

Udstødningsemissioner fra en koldstartet motor kan nå giftige niveauer på få minutter i et lukket rum. Gentagen udsættelse for farlige og kræftfremkaldende udstødningsgasser ved lavere niveauer kan med tiden medføre påvirkning af helbredet. Når der er behov for at have en forbrændingsmotor kørende indendørs, som f.eks. på en brand- eller udrykningsstation, er det nødvendigt med effektiv udsugning af udstødningsgasser for at holde medarbejderne sikre og udstyret i god stand. 
Ved at fjerne udstødningsgasserne fra din brand- eller udrykningsstation kan du opnå nedsat sygefravær, reduceret anlægsvedligeholdelse og mindre skade på følsom elektronik. 

Brandmænd er blandt de mest udsatte arbejdsgrupper

Dieseludstødning, der findes på brand- og udrykningsstationer, produceres, når en motor forbrænder diesel. Det er en kompleks blanding af tusindvis af gasser og partikler (sod), der indeholder mange giftige og luftforurenende stoffer. Det inkluderer mange stoffer, der er kendt eller mistænkt for at være kræftfremkaldende (benzen, arsen og formaldehyd). Det indeholder også andre skadelige forurenende stoffer, herunder nitrogenoxider. På længere sigt er gentagen eksponering lige så farligt som at blive udsat for cigaretrøg. Udstødningen spreder sig til de områder, hvor brandmændene spiser, sover og opholder sig. Det trænger endda ind i tøjet. Dette er en årsag til, at kræftraten blandt brandmænd er højere sammenlignet med andre arbejdsgrupper.   

Opfangelse af udstødningsgasser ved udstødningsrøret

Udsugningssystemer til udstødningsgasser, der er designet specielt til udrykningskøretøjer, fjerner udstødningsgasserne lige ved udstødningsrøret, hvilket er den mest effektive udsugningsmetode. Brandbiler og andre udrykningskøretøjer skal altid være klar til at forlade udrykningsstationen straks. Det optimale valg til enhver udrykningsstation er et udsugningssystem til udstødningsgasser med hurtig afkobling, der giver mulighed for hurtig udkørsel uden at kompromittere sikkerheden eller effektiviteten af udsugningssystemet.    

 

 Lær mere om Nedermans sikre og effektiveudsugningssystemer til udstødningsgasser til brand- og udrykningsstationer.