Avtrekkssystemer for kjøretøyeksos gir sikrere arbeidsplasser for utrykningspersonell og mekanikere

Et effektivt og praktisk eksosavtrekkssystem er avgjørende i arbeidsmiljøer der det forekommer farlige avgasser. Noen utrykningskjøretøy, for eksempel brannbiler, slipper ut dieseleksosgass. Denne gassen inneholder skadelige partikler, som må fjernes på en måte som ivaretar både personalsikkerheten og muligheten til å rykke ut raskt med kjøretøyene i nødssituasjoner.

Arbeid i nærheten av dieseldrevne kjøretøy innebærer risiko for at man eksponeres for dieseleksos

Dieseleksos på arbeidsplassen er en problemstilling i alle yrker der personalet arbeider i miljøer der de regelmessig er i kontakt med dieseldrevne kjøretøy. Dette gjelder flere typer utrykningspersonell, for eksempel ambulansepersonell og brannmenn, men også mekanikere og andre verkstedsarbeidere som jevnlig har behov for å starte kjøretøy for å utføre diagnostikk, rengjøre motorer og drivstoffinnsprøyting, regenerering av dieselpartikkelfilter og annet vedlikeholdsarbeid.

Dieseleksos er kreftfremkallende, og kan dessuten føre til andre helseproblemer

Dieseleksos består av ulike gasser og partikler. Disse gassene og partiklene blir lett pustet inn, og de kan trenge dypt inn i åndedrettssystemet hos mennesker og føre til pusteproblemer og potensielle hjerte-karlidelser og andre sykdommer, til og med kreft. Brannmenn er blant yrkene som er mest risikoutsatt for helseskader i forbindelse med dieseleksos. Arbeidet ute på brannslukningsoppdrag er farlig, men de er også utsatt for helserisiko på brannstasjonen.

Avtrekk av kjøretøyeksos gir betydelig redusert eksponering for dieseleksos

Nedermans avtrekkssystemer for kjøretøyeksos består hovedsakelig av slanger og munnstykker som er montert over kjøretøyene i for eksempel brannstasjoner, ambulansegarasjer og verksteder. På brannbiler er det lett å koble munnstykket til eksosrøret når brannbilen kjøres inn i garasjen, slik at slangene trekker ut gassen direkte fra kilden og hindrer at den spres til personalet. Disse systemene kan kobles til med mekanisk, pneumatisk, magnetisk eller elektromagnetisk tilkobling. I de magnetisk styrte systemene, som kalles Magna Track og Magna Rail, kobles avtrekksslangen til kjøretøyet med en elektromagnet. Slangen løsnes enkelt når bilen skal kjøres ut, slik at den ikke forårsaker forsinkelser og er klar til å trekke ut dieseleksos igjen så snart bilen kommer tilbake til stasjonen.

Magna Rail-systemet kan kobles til flere kjøretøy samtidig

På større brannstasjoner kan det være behov for å koble til flere brannbiler samtidig. Magna Rail og Magna Rail Green kan kobles til henholdsvis fire og to kjøretøy samtidig. Begge løsningene har gode tilpasningsmuligheter avhengig av anleggets type og størrelse, samt driftskravene til systemet.

Flere fordeler med avtrekksslanger for kjøretøyeksos

Bruk av systemer som Pneumatic Track, Pneumatic Rail, Magna Track og Magna Rail har flere fordeler enn de som er tilknyttet effektivt avtrekk og personalets helse. Hengende slanger holder gulvet på stasjonen/verkstedet ryddig. Slangene er svært holdbare og robuste, og varer i mange år med svært lite vedlikehold. Sist, men ikke minst har disse systemene gitt betydelig renere arbeidsmiljøer med mye mindre sot og støv på alt fra vegger og kjøretøy til utstyr, og viktigst av alt, på brannmennenes klær og utrykningsutstyr.

Videoen nedenfor viser noe av Nedermans arbeid ved noen brannstasjoner i Christchurch, New Zealand.


Siden vårt første avtrekkssystem for brannstasjoner ble vist frem i 1987 er godt over 100 000 Nederman-systemer installert i brannstasjoner over hele verden. I tillegg har Nederman levert stasjonære eksosavtrekk, avtrekk for sveiserøyk og små støvavtrekkssystemer til en rekke verksteder for brannbiler. Kontakt meg gjerne på nederman@nederman.no hvis du vil vite mer om vårt arbeid innen dette feltet. Du finner også en rekke artikler om andre Nederman-løsninger innen områder som avtrekk for sveiserøyk, støvoppsamling og filtrering av oljetåke og oljerøyk her i Nedermans Knowledge Center.