Bæredygtighed

Vi hjælper vores kunder med at skabe værdi ved at maksimere produktionseffektiviteten, forbedre arbejdsmiljøet og reducere miljøbelastningen

Vores kunder ønsker at øge rentabiliteten ved at gøre deres aktiviteter så effektive som muligt. De ønsker at opfylde de høje miljøkrav og sikre medarbejderne mod røg og støv. Nederman kan hjælpe dem på alle områder. Sådan skaber vi værdi.

Vi tilbyder løsninger, der opfylder høje krav og skiftende behov, hvilket hjælper vores kunder med at maksimere produktionseffektiviteten, forbedre arbejdsmiljøet og reducere miljøbelastningen - ofte over en periode på 20 år. Og vi gør det med de lavest mulige omkostninger i produktets levetid.

Vores løfte

Vi hjælper kunder over hele verden med at beskytte deres medarbejdere, deres produktion og miljøet mod støv, røg og dampe.

Det handler om at give vores kunder mulighed for at forbedre effektiviteten i deres processer samt om ærlighed og gennemsigtighed i måden, vi driver forretninger på Vi gør en positiv forskel ved at dele vores viden og ekspertise for at hjælpe industrivirksomheder over hele verden til at blive sikrere og renere, mere ressourceeffektive og mere rentable. 

Læs mere om vores bæredygtighedsmål på Nederman gruppens hjemmeside. 

Vores engagement - at bidrage til en miljøeffektiv fremtid

Som førende leverandør af miljøteknologi har Nederman i over 70 år bidraget til at reducere miljøbelastningen fra industriproduktion og skabe trygge og rene arbejdsmiljøer samt at øge produktionseffektiviteten. I dag er vi mere fokuserede end nogensinde på at udvikle vores positive bidrag til en bæredygtig udvikling.

‘Ren luft, ren profit' er vores løfte. Fem sammenknyttede forpligtelser vedrørende bæredygtighed  sikrer, at vi løbende forbedrer, hvordan vi leverer på det løfte og skaber værdi for vores  kunder, vores firma og vores planet.

Adfærdskodeks

At handle på en ansvarlig og korrekt måde er helt grundlæggende for Nederman, og vi tager spørgsmål som korruption og bestikkelse meget alvorligt. Ambitionen er at uddanne alle medarbejdere i Nedermans adfærdskodeks med det formål ikke at have overtrædelser af antikorruptionspolitikken. Nederman forventer tilsvarende fra sine leverandører og distributører.

Nedermans adfærdskodeks
Nedermans adfærdskodeks for leverandører

Enhver handling tæller

Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre og styrke vores forretningspraksis med fokus på at opbygge og vedligeholde gennemsigtighed, ærlighed og ansvarlighed. Gennem vore uafhængige system, kan både ansatte og eksterne interessenter rapporterer mistanke om overtrædelser af love eller forretningsetik.

Vores præstationer 

For at sikre, at vi lever op til vores løfte og vores engagement, har vi sat mål for vores arbejde. Målene er relaterede til kunder, produkter og løsninger, miljøpåvirkning, ansvar og mennesker, og vi tager jævnligt bestik af, hvor godt vi rammer dem.

Læs mere om vores engagement, vores adfærdskodeks og vores præstationer rel="noopener noreferrer" på Nederman gruppens hjemmeside

Bæredygtighedsrapport

Download

Kontakt os

Vi har stor erfaring med forskellige udfordringer i branchen og vores eksperter er meget vidende, hjælpsomme og professionelle. Hos os kan du føle dig sikker på, at vi tager os af dig og dine behov. Du er altid velkommen til at kontakte os med alt fra det lille spørgsmål til det mere komplicerede. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan du kontakte os