Udržitelnost

Zákazníkům pomáháme vytvářet hodnoty maximalizací efektivity výroby, zlepšováním pracovního prostředí a omezováním dopadu na životní prostředí

Naši zákazníci usilují o zvýšení ziskovosti maximalizací efektivity svých provozů. Chtějí splňovat vysoké standardy ochrany životního prostředí a chránit zaměstnance před škodlivinami a prachem. Společnost Nederman nabízí pomoc ve všech směrech. A takto vytváříme hodnoty.

Nabízíme řešení odpovídající vysokým nárokům a měnícím se potřebám, čímž zákazníkům pomáháme maximalizovat efektivitu výroby, zlepšovat pracovní prostředí a omezovat dopady na životní prostředí – často i s delší než 20letou historií. To vše s co nejnižšími náklady po celou dobu životnosti výrobku.

Náš slib

Zákazníkům po celém světě pomáháme chránit zaměstnance, výrobu i životní prostředí před prachem, kouřem a škodlivinami.

To spočívá ve zlepšení efektivity procesů našich zákazníků a v našem závazku poctivého a transparentního přístupu k podnikání. Sdílením svých znalostí a odbornosti vytváříme kladný rozdíl a podporujeme průmyslové podniky po celém světě, aby se staly bezpečnějšími, čistšími, efektivnějšími ve využívání zdrojů a ziskovějšími. 

Přečtěte si více o našich cílech udržitelnosti na webu společnosti Nederman Group . 

Náš závazek – přispívat k ekologické budoucnosti

Společnost Nederman jako přední dodavatel environmentálních technologií již přes 70 let pomáhá omezovat dopad průmyslové výroby na životní prostředí a vytvářet bezpečné a čisté pracovní prostředí se současným zvyšováním efektivity výroby. V současné době se více než kdykoli předtím zaměřujeme na růst našeho pozitivního podílu v udržitelném rozvoji.

Příslibem naší značky je motto „Čistý vzduch, čistý zisk“. Pět propojených závazků udržitelnosti zajistí naše neustálé zlepšování plnění tohoto slibu s vytvářením hodnot pro naše zákazníky, společnost i celou planetu.

Kodex chování

Odpovědné a korektní jednání má ve společnosti Nederman naprosto zásadní roli a otázky korupce či úplatkářství vnímáme velmi vážně. Všechny zaměstnance společnosti Nederman chceme s kodexem chování důkladně seznámit, aby se žádného protiprávního či korupčního jednání nikdy nedopouštěli. Takové chování společnost Nederman rovněž očekává od svých dodavatelů a distributorů.

Kodex chování společnosti Nederman
Kodex chování společnosti Nederman pro dodavatele

Naše jednání 

Abychom svým příslibům a závazkům řádně dostáli, ustanovili jsme cíle své práce. Tyto cíle souvisejí se zákazníky, s výrobky a řešeními, dopadem na životní prostředí, odpovědností a lidmi. Své počínání v těchto oblastech pravidelně monitorujeme.

Přečtěte si více o našem závazku, kodexu chování a rel="noopener noreferrer" jednání na webu společnosti Nederman Group

Zpráva o udržitelnosti

Download

Kontaktujte nás

Máme rozsáhlé zkušenosti s různými výzvami v průmyslu a naši odborníci jsou zkušení, vstřícní a profesionální. S námi se můžete cítit bezpečně. O vás a vaše potřeby se postaráme. Vždy se na nás můžete obrátit se vším od drobného dotazu až po ten složitější. Srdečně vás vítáme ve společnosti Nederman.

Zde nás můžete kontaktovat